Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

Niet zelden belanden mensen in de ggz, terwijl tijdige en adequate hulp van buiten de ggz dit had kunnen voorkomen. Huisartsen kunnen dit signaleren, maar moeten dan vervolgens ook wel een beroep kunnen doen op zorgverleners buiten de ggz (lees: het sociale domein). Van de mensen met een terechte ggz-vraag moet snel duidelijk worden wie waar kan/moet worden behandeld (specialistisch of generiek). Door het realiseren van mentale gezondheidscentra voorkomen we dat er onterechte ggz-vragen ontstaan en zorgen we ervoor mensen met een terechte ggz-vraag tijdig op de juiste plek terecht komen.  

De belangrijkste vraagstukken

  • Versterken van het sociale domein (laagdrempelige steunpunten, e-communities) om te voorkomen dat zorgvragen psychisch van aard worden en deze patiënten in de ggz belanden
  • Versterken van de capaciteit POH-ggz (per 2024)
  • Versterken van de samenwerking tussen sociaal domein,​ huisarts/POH-ggz en ggz​ d.m.v. zo uniform mogelijke werkwijze (per 2025 in alle regio’s)
  • Faciliteren samenwerking, incl. nieuwe toepasbare vormen van bekostiging van domeinoverstijgende samenwerking

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • Uniformiteit in de samenwerking en tegelijkertijd initiatieven die werken laten voortbestaan
  • Heldere definities waardoor iedereen weet welke zorgvraag waar behandeld kan/moet worden
  • Effectieve, alternatieve vormen van zorg en ondersteuning (dichtbij, digitaal waar het kan, via zelfhulpmodules tenzij, zo vroeg mogelijk en in samenhang)
  • Effectieve samenwerking over de lijnen heen (sociaal domein, huisarts/POH, ggz)
  • De juiste prikkels in het stelsel en bekostigingsvormen die samenwerking faciliteren en stimuleren

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft kennis en ervaring met het opzetten en uitwerken van samenwerkingsvormen in het sociaal domein, huisartsenzorg en ggz. Zie hieronder enkele beschrijvingen van afgeronde projecten.

Inrichten van samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties/ zorgaanbieders van netwerksamenwerking tot een gezamenlijke entiteit

Onderzoek verschillen in zorgtrajecten in de 1e en 2e lijn tussen mensen met en zonder licht verstandelijke beperking (LVB) (In opdracht van Zorginstituut)

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Download dan hier onze kijk op het zorgprestatiemodel of hier onze kijk op regionale samenwerking binnen het Integraal Zorgakkoord

Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more