Versterking organisatie eerstelijnszorg

Als gevolg van de vergrijzing, de beweging naar passende zorg en langer thuis wonende ouderen, zullen steeds meer mensen voor complexere zorgvragen een beroep doen op eerstelijnszorg. Om de toegankelijkheid te borgen moet de organisatie van de eerstelijnszorg worden versterkt. Afspraken in het Integraal Zorgakkoord zijn gericht op het realiseren van effectieve samenwerking in de eerste lijn met behoud van (digitale) toegang tot hoge kwaliteit zorg en met efficiënte inzet van personeel.

De belangrijkste vraagstukken

  • Versnippering van de 1e lijnorganisaties veroorzaakt verminderde transformatiekracht en bedrijfsvoering.
  • Personeelstekort beperkt de benodigde tijdsinvestering en ‘headspace’ om transformatie te doorgaan.
  • Financiering voor ‘samenwerking’ is niet structureel geborgd en bevat niet-helpende prikkels voor productie.

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • Versterk de rol van de triagist om instroom te verminderen.
  • Versterk regionale huisartsen organisaties ter ondersteuning van praktijken op innovatie, digitalisering en bedrijfsvoering.
  • Besteed aandacht aan voorlichting van de burger met als doel overmatig zorggebruik terug te dringen.

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft kennis en ervaring met het opzetten en uitwerken van samenwerkingsvormen in de regionale zorgketen. Zie hieronder enkele beschrijvingen van afgeronde projecten.

Komen tot een visie op anderhalfdelijnszorg voor een zorgverzekeraar, inclusief passende oplossingsrichtingen en bewezen goede voorbeelden.

Ontwikkeling van het concept ‘Zorgplein’ om passende zorg dichtbij huis te verlenen aan ouderen en chronische patiënten / Lees meer

Wat de eerste lijn nodig heeft om de coördinatierol te vervullen en de druk de zorg te verlichten: een weergave van het gesprektussen panel en publiek (ZorgSmeders september 2022)/ lees meer

Ik heb een mening en draag het hart op de tong, maar blijf open staan voor het verhaal van een ander.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more