Arbeidsmarkt en ontzorgen van zorgprofessionals

Er dreigt een groot tekort aan zorgpersoneel te ontstaan. Naast het afremmen van de zorgvraag is zorgen voor voldoende personeel cruciaal. Dit betreft naast het aantrekken en behouden ook het effectief en efficiënt inzetten van zorgpersoneel.

De belangrijkste vraagstukken

  • De zorg staat voor de grote uitdaging om de vraag naar zorgpersoneel in balans te houden met het aanbod. IZA afspraken moeten de groeiende zorgvraag significant afremmen, daarnaast zijn specifieke arbeidsmarkt interventies voorzien om de balans tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel te herstellen.
  • Instroom van zorgprofessionals verhogen is niet heiligmakend: om aan de vraag te kunnen voldoen zouden alle mensen die de arbeidsmarkt betreden in de zorg moeten gaan werken. Een groot deel van de oplossing zal gezocht moeten worden in slimmere organisatie van de zorg.

Wat wij denken dat nodig is om de ambitie te realiseren

  • De zorgsector loopt sterk achter in productiviteitswinst uit digitalisering. In het slimmer (niet harder) werken zit dus mogelijk potentie.
  • Zorgprofessionals zijn geneigd productiviteitswinst in te zetten voor kwaliteitsverhoging in plaats van kostenverlaging. Dit vraagt om een paradigmaverschuiving.
  • De praktijk leert dat het lastig is te zorgen voor voldoende zorgpersoneel. Het dempen van de zorgvraag is maatschappelijk zeer uitdagend en de uitstroom aan personeel blijkt lastig te keren. De grenzen van wat mogelijk is met het huidige personeelsbestand zijn in zicht: politieke keuzes zijn vereist
Vintura_Integraal zorgakkoord uitgelegd_Verwachte effecten maatregelen om arbeidstekort op te vangen
Figuur 1: Verwachte effecten maatregelen om arbeidstekort op te vangen (visie Vintura)

Vintura ondersteunt om hier concreet mee aan de slag te gaan

Vintura heeft ruime ervaring met het ondersteunen in het realiseren van productiviteitsverhoging. Zie hieronder enkele voorbeelden van afgeronde projecten.

Meer patiënten met gelijke middelen: Door goede ketensamenwerking en verbeterd integraal capaciteitsmanagement hebben we dit ziekenhuis geholpen 5% meer patiënten te helpen met zelfde aantal zorgmedewerkers / lees meer

Effectmeting regionaal programma Behoud Zorgpersoneel: Inrichten van een monitoringscyclus, zodat de impact van de innovatie op het behoud van zorgpersoneel zichtbaar werd en gedurende het programma bijgestuurd kon worden / lees meer

Meer weten?

Ben u geïnteresseerd en wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan verder over hoe we zorgaanbieders ondersteunen op onder andere capaciteitsmanagement, digitalisering en effectmetingen

Ik challenge mijn klanten en collega's met feitelijke, integere analyses. Om er samen voor te zorgen dat een organisatie in beweging komt.
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more