\Cases\Home

Waarde maximalisatie voor de pijnbestrijdingsportfolio

Een strategie ontwikkelen voor de portfolio

Een farmaceutisch bedrijf liep tegen een aantal problemen aan voor een van hun belangrijkste therapeutische domeinen. Hun belangrijkste pijnbestrijdingsproduct zou zijn exclusiviteit kwijtraken en tegelijkertijd zouden er twee nieuwe producten worden gelanceerd. Het bedrijf schakelde Vintura in om een portfoliostrategie voor hun pijnbestrijdingsproducten te ontwikkelen voor de middellange termijn.

Diverse initiatieven per product

In nauwe samenwerking met de voornaamste interne stakeholders hebben we de belangrijkste ‘valuedrivers’ voor ieder product vastgesteld in termen van gelijkblijvende of stijgende omzet. We hebben ook een strategische projectagenda opgesteld voor 2004-2005. We hebben voor elk product drie tot vijf EMEA-initiatieven ontwikkeld, waarbij het ging om het behoud van inkomsten na verlies van exclusiviteit of om de lancering van nieuwe producten. Wij zorgden daarbij voor het programmaprogramma en waren verantwoordelijk voor de uitvoering van alle initiatieven in EMEA.

Succesvolle strategie

We zijn erin geslaagd een strategisch programma te ontwikkelen, waarbij we volledig verantwoordelijk waren voor de opzet en uitvoering van alle productinitiatieven in heel EMEA. Zo hebben we met succes een strategie voor ‘Late Life Cycle Management’ (LLCM) uitgewerkt, om een cumulatieve waarde van meer dan €500 miljoen aan omzet te behouden. We hebben het marktpotentieel vastgesteld en een strategie ontwikkeld om de twee nieuwe geneesmiddelen op de markt te brengen en maatregelen genomen om sneller een piek in de verkoop te bereiken.