\Cases\Home

Uitblinken in ‘regulatory’

Een nieuwe omgeving

Een nieuwe omgeving vraagt nieuwe focus, een nieuwe aanpak en nieuwe vaardigheden.
In haar zoektocht naar excellentie zag een internationale farmaceut dat ze veranderingen moest doorvoeren in haar ‘regulatory’ organisatie. Het hele model moest op de schop binnen de EMEA-regio: van missie tot operationele taken, van verantwoordelijkheden tot functieprofielen. De farmaceut vroeg Vintura deze transitie te leiden.

Wat moet er veranderen?

Wat verwachten we van een nieuwe ‘regulatory’ organisatie? En hoe verhoudt zich dat tot de huidige situatie? We hielden een uitgebreid onderzoek onder alle stakeholders. Op basis daarvan formuleerden we onze aanbevelingen: het vergroten van de strategische en externe focus, efficiëntere operationele processen en meer helderheid en uniformiteit rondom rollen en verantwoordelijkheden.

In hechte samenwerking met het EMEA-team en in samenspraak met de lokale organisaties hebben we nieuwe taakdefinities op zowel centraal als lokaal niveau bepaald. Tevens hebben we een programma ontworpen om bepaalde taken te optimaliseren en centraliseren, nieuwe functieprofielen beschreven en hebben we een nieuw organisatiemodel neergezet.

Juiste persoon met de juiste taak op de juiste plaats

Het nieuwe model maakt een helder onderscheid tussen de verschillende ‘regulatory’ functies en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Er zijn geen posities meer voor ‘manusjes-van-alles’, maar juist gefocuste profielen die moeten leiden tot hogere kwaliteit, efficiency en ook een hogere werknemerstevredenheid.

Een succesvolle uitrol van een dergelijke verandering vereist een solide transitieplan en een mensgerichte aanpak. Daarom hadden we continu afstemming geweest met de lokale organisaties.
En wat is het resultaat? Dat de juiste persoon met de juiste taak op de juiste plaats komt.