\Cases\Home

Succesvol gebruik van de landelijke fysiotherapie behandelindex

Voor een succesvol gebruik en publicatie van de landelijke fysiotherapie behandelindex (BI) is het essentieel dat de data selectie en berekeningen op een correcte manier worden uitgevoerd. Daarnaast is het van belang dat alle betrokken partijen vertrouwen hebben in de kwaliteit van de gevolgde procedure.

Noodzaak validatie van nieuwe landelijke werkwijze

Gevalideerd inzicht in de kwaliteit is nodig als basis voor zowel onderling vertrouwen tussen verzekeraars alsook vertrouwen in de uitkomsten in het werkveld. Om zowel de inhoudelijke correctheid en het vertrouwen van alle betrokken partijen te borgen heeft Vintura een onafhankelijke toetsing uitgevoerd op de data selectie en berekening van de fysiotherapie BI.

Externe toetsing op inhoud, proces en systeem

Door middel van gestructureerde audits met alle betrokken verzekeraars en Vektis is de juistheid van de data selectie en de uitgevoerde berekeningen getoetst. De bevindingen hiervan zijn samengevat in een eindrapportage waarbij de aandachtspunten en potentiële verbeteringen duidelijk zijn aangeduid. Daarnaast is er een certificaat van validatie uitgegeven.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Vintura’s kennis en ervaring op het gebied van:

  • Goed begrip van de zorg, vanuit perspectief van aanbieders en verzekeraars
  • Werken met en analyseren van grote databestanden
  • Eerder uitgevoerde audits

Succesvolle implementatie landelijke werkwijze fysio

Doordat de validatie van de fysiotherapie BI goed is verlopen voor het jaar 2019, hebben alle betrokken verzekeraars vertrouwen in een goed verloop van de BI voor het jaar 2020.

Dit betekent dat de fysiotherapie BI voor 2019 gepubliceerd wordt en gebruikt kan worden voor de spiegeling van verschillende fysiotherapie praktijken. Hierdoor kan de kwaliteit en consistentie van fysiotherapie zorg in Nederland beter gewaarborgd worden.

Voor het jaar 2020 zal de fysiotherapie behandelindex worden uitgevoerd volgens gemaakte afspraken inclusief de gevonden verbeteringen tijdens de validatie van 2019.

Ik zet me in voor effectieve samenwerkingen en de juiste zorg op de juiste plek.