\Cases\Home

Strategie voor het op de markt brengen van pijnbestrijdingsapparatuur

Het ontwikkelen van een onderscheidende waardepropositie

Een farmaceutisch bedrijf stond voor een flinke uitdaging. Ze wilden betaalbare postoperatieve pijnbestrijdingsapparatuur introduceren in een reeds gevestigde ziekenhuisomgeving met strenge protocollen. Vintura werd gevraagd te helpen bij het ontwikkelen van een onderscheidende waardepropositie. Ons doel was het creëren van draagvlak en een optimale marktintroductie in de ziekenhuissector.

Duidelijke waardeproposities voor elk segment

We hebben een aantal segmenten afgebakend op basis van verschillende elementen: infrastructuur, protocollen, de algemene geneeskundige praktijk en overtuigingen. Dit hebben we gedaan op basis van verschillende ziekenhuissegmenten en de behoeften van zorgprofessionals. Zo hebben we de productattributen vertaald naar duidelijke waardeproposities voor elk segment. Daarna hebben we het inzicht in de markt, ziekenhuissegmenten en de daarmee samenhangende waardeproposities vertaald naar eenvoudig toepasbare tools voor de salesafdeling.

Breed draagvlak voor de waarde van het product

Elke waardepropositie werd gevalideerd in samenspraak met vertegenwoordigers van de belangrijkste ziekenhuissegmenten. Voor elk segment hebben we een aparte adviesraad opgericht. We hebben ervoor gezorgd dat er een duidelijke correlatie bestond tussen de waardepropositie en ieder segment. Dit zorgde voor een breed draagvlak over de productwaarde, zoals we die gecommuniceerd hadden.