\Cases\Home

Op de markt brengen van een nieuwe kankerbehandeling

Ontwikkelen van een zeer innovatief product

De klant is een nieuw product aan het ontwikkelen met als doel om de effectiviteit van bestaande kankerbehandelingen te vergroten. Het product bevindt zich in de laatste ontwikkelfase en de klant heeft de ambitie het product binnen vijf jaar op de markt te brengen. De klant vraagt Vintura een ‘Market Access roadmap’ te ontwikkelen met aandacht voor een optimale partnerstrategie in de commerciële fase.

Mobiliseren van Market Access expertise

Vintura heeft zes experts geïnterviewd, met allemaal verschillende ervaringen met het ontwikkelen en/of op de markt brengen van vergelijkbare producten. Daarnaast hebben we producten met vergelijkbare kenmerken die al op de markt waren gebracht in detail geanalyseerd. Gebaseerd op dit onderzoek, ontwikkelden we een roadmap, inclusief procesbeschrijvingen, benodigde vaardigheden, planning en gewenste middelen en investering.

Realistische blik op het proces

Doordat we de klant betrokken bij de interviews en de discussies, kreeg hij een realistische kijk op wat de benodigdheden om het product succesvol naar de markt te brengen. Hoewel de verwachten inspanningen en investeringen meer waren dan hij verwachtte, stimuleerde de inzichten hem om door te zetten en een gedetailleerd actieplan voor de komende jaren te ontwikkelen. Het werd duidelijk dat het aangaan van een partnership cruciaal was, niet alleen in de commerciële fase, maar ook al tijdens het verkrijgen van de vergoeding. Het resultaat van het project was dat de kans om dit innovatieve product binnen vijf jaar op de markt te kunnen brengen, fors toenam. We zijn trots dat we zo een positieve bijdrage hebben kunnen leveren aan het effectiever maken van kankerbehandelingen.