\Cases\Home

Marktonderzoek innovatief diabetes product

WAAROM IS EEN NIEUW INSULINE APPARAAT NODIG?

Diabetes heeft een vaak grote impact op miljoenen levens. Met een steeds verder groeiend aantal patiënten is het steeds belangrijker voor patiënten om zelfstandig insuline te kunnen toedienen.
Een Zwitserse organisatie heeft een innovatieve, intelligente dop voor insulinepennen ontwikkeld die timing en dosering registreert en het toedienen in de gaten houdt. Deze zogenaamde ‘SmartCap’ past op de meest voorkomende wegwerppennen. De data die deze dop verzamelt, kan worden verstuurd naar smartphone en tablets.

Vintura is gevraagd om een marktonderzoek uit te voeren onder patiëntenorganisaties, artsen en verpleging in de doelgroep en hen te vragen naar hun opinie over de pen en alternatieve behandelingen. De klant wilde input ontvangen om zowel de producteigenschappen als de propositie te verbeteren.

KERNVRAGEN ONDERZOEKEN

Onze klant wilde de SmartCap in licentie kunnen geven. Daarom wilden ze graag inzicht krijgen in de mate van acceptatie en marktkansen in Duitsland, Frankrijk, Benelux en Noord-Amerika. In ons marktonderzoek hebben we dit opgepakt aan de hand van vier kernvragen:

  • Welke onvervulde behoeftes in de huidige behandelmethode van diabetes zijn relevant voor de SmartCap?
  • Wat zijn de ‘nice-to-have’ en wat zijn de ‘must-have’ eigenschappen van dit product? En hoe verhouden deze zich met de concurrentie?
  • In welke mate accepteren en adopteren patiënten en artsen dit product?
  • Wat is een realistische schatting van het prijsniveau en marktpotentieel van de SmartCap?

De antwoorden op deze vragen hebben we verzameld op basis van een vragenlijst en telefonische interviews.

INZICHT LEIDT TOT VERBETERINGEN VAN PRODUCT EN PROPOSITIE

Met ruim 40 interviews hebben we een grondig inzicht gekregen in het antwoord op elk van bovenstaande vragen. We formuleerden voor de klant de belangrijkste verbetergebieden:

  • Optimaliseren van product eigenschappen.
  • Betrekken van de markt om prijspeil voor verschillende scenario’s vast te stellen.
  • Vergroten van kansen in de markt.
  • Bevestigd krijgen van interesse bij potentiële toekomstige partners.