\Cases\Home

Governance model leidt tot ontwikkeling van zorguitkomsten

Ontwerpen en implementeren model

Een internationale farmaceut heeft als doelstelling om de leidende partij te worden in ‘outcome delivery’. Dit willen ze realiseren door de ontwikkeling van zorguitkomsten (‘healthcare solutions’) die ‘evidence-based’ zijn. Gezien de hoge kosten, aanzienlijke risico’s en om dubbel werk te vermijden, is het nodig dat haar EMEA hoofdkantoor en landenorganisaties hechter gaan samenwerken. Vintura is gevraagd om een pan-Europees ‘governance’ model te ontwerpen en implementeren. Dit model moet de ontwikkeling van zorguitkomsten en de besluitvorming daaromtrent ondersteunen.

Alle stakeholders voelen zich betrokken

Van oudsher hebben de landenteams en functies altijd een hoge mate van autonomie gehad. Hoewel het tijdsintensief was, hebben we besloten om zoveel mogelijk interne stakeholders uit te nodigen voor de workshops om een nieuw model te ontwikkelen. We nemen de input van alle deelnemers mee in het verdere proces en alle stakeholders voelden zich betrokken. Door deze workshops ontstaat er draagvlak voor een centraal ‘governance’ model, wat de overgang van ontwerp naar implementatie vereenvoudigt.

Oplossingen op de markt brengen

Naast het ontwerpen en implementeren van het ‘governance’ model en bijbehorende trainingsmaterialen, hebben we zelf ook een actieve rol genomen in het trainen van hoofdkantoor en landenteams. In slechts drie maanden tijd hebben we 125 mensen persoonlijk getraind. De klant heeft ons gevraagd zorg te dragen voor vervolgsessies om te borgen dat de mensen ideeën ook naar de markt vertaalden. We zien nu dat er innovatieve oplossingen gefinancierd worden en op de markt komen die de zorguitkomsten voor de patiënt sterk verbeteren.