\Cases\Home

Blijvende toegang tot innovatieve medicijnen

Patiënten dienen de juiste medicatie te ontvangen

Het Nederlandse filiaal van een groot farmaceutisch bedrijf stelt vast dat de begrotingsdruk op het Nederlandse zorgstelsel ervoor zorgt dat patiënten momenteel nauwelijks toegang krijgen tot nieuwe, innovatieve oncolytica. Ondanks de formele beschikbaarheid op de nationale markt en de beschikbare vergoedingen, hebben patiënten in ziekenhuizen niet altijd en niet in alle ziekenhuizen toegang tot deze geneesmiddelen. Ons is gevraagd om onze klant te ondersteunen bij het verbeteren van toegang tot deze nieuwe en belangrijke geneesmiddelen voor patiënten.

De situatie in kaart brengen (‘van buiten naar binnen’) van de toegang en uitdagingen voor patiënten bij het verkrijgen van medicatie

Hierbij was het essentieel dat alle aspecten van het ‘proces’ van toegang tot medicatie verkrijgen in de diepte en breedte werden uitgemeten en begrepen. Zowel de huidige situatie als de verwachte toekomstige situatie moest worden bekeken. Deze externe, van-buiten-naar-binnen-blik was van groot belang en is uitgebreid onderzocht en besproken in interviews met de voornaamste belanghebbenden. Door interne interviews en workshops hebben we er grip op gekregen en draagvlak voor kunnen creëren in de organisatie. We hebben gewerkt aan een integrale en gedeelde kijk op de omgevingsfactoren van toegang tot de markt en de belangrijkste uitdagingen waarvoor het bedrijf hierdoor komt te staan.

Met belanghebbenden samenwerken om de toegang van patiënten tot medicatie te verbeteren

Een beperkt aantal verbeterprogramma’s zijn opgesteld en geïntroduceerd in samenwerking met de klant, gebaseerd op een helder overzicht van de voornaamste belanghebbenden en de belangrijkste knelpunten. Om succesvolle verankering in de organisatie te garanderen, worden deze programma’s nu door de cliënt zelf uitgevoerd. De focus ligt hierbij op het samenwerken met belanghebbenden om de toegang van patiënten tot geneesmiddelen te verbeteren. In essentie betekent dit inzicht krijgen in de behoeften van belanghebbenden en het behartigen van hun belangen, en hier rekening mee houden bij het opstellen van het voorstel. Het eindresultaat zal verbeterde toegang van patiënten tot innovatieve oncolytica zijn.