23-09-2015

Succes en faalfactoren bij samenwerking in de zorg

Samenwerking tussen ziekenhuizen is actueler dan ooit. Bijna alle ziekenhuisbestuurders zijn intensief bezig met het voorbereiden of realiseren van samenwerking. Er is veel publieke discussie over wat fusies en strategische samenwerkingen daadwerkelijk opleveren voor de patiënt. Echter, hoe een samenwerking succesvol kan worden gerealiseerd krijgt veel minder aandacht.

Dat is voor Vintura aanleiding geweest om een onderzoek uit te voeren naar de succes- en faalfactoren bij samenwerking in de zorg. Het onderzoek, gebaseerd op ervaring uit het veld, leert dat om succesvol te zijn, twee zaken van belang zijn:

  • Het volgen van een heldere en logische procesgang, gestart vanuit een duidelijke doelstelling
  • Expliciete aandacht voor dertien succesfactoren.

Samenwerking realiseren vereist vaak intensieve, complexe verandertrajecten. Een one-size-fits-all aanpak bestaat niet en voor een succesvolle fusie of samenwerking bestaat geen limitatieve checklist. De dertien factoren die gepresenteerd worden zijn díe succesfactoren die in de praktijk hebben bewezen een samenwerkingsproces te kunnen maken of breken. Dat gebeurt omdat ze onvoldoende aandacht krijgen, niet effectief worden ingevuld of simpelweg worden vergeten. De publicatie biedt daarmee een handvat voor bestuurders en zorgprofessionals met de intentie tot samenwerking om richting en prioriteiten te bepalen bij de besluitvorming, inrichting en realisatie.

Bijgevoegde publicatie is tot stand gekomen op basis van gesprekken en discussies met een groot aantal bestuurders, medisch specialisten en andere ervaringsdeskundigen uit het veld, aangevuld met onze eigen expertise. Van deze uitgebreide publicatie is tevens een verkorte presentatie beschikbaar. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, of een nadere toelichting wensen, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek over úw ervaringen en uitdagingen met samenwerking.

Delen
Door complexe vraagstukken terug te brengen naar de kern, blijkt dat de oplossing vaak dichter bij is dan we in eerste instantie dachten.