02-07-2019

Digitalisering in de Zorg

We zien allemaal de potentie van digitalisering en virtual care en het belang van digitalisering om ook op langere termijn goede zorg toegankelijk te houden voor patiënten in een stelsel met beperkt budget en een beperkt personeelsbestand. Tegelijkertijd constateren we dat er wel veel landelijke en lokale initiatieven zijn rond informatie-uitwisseling en eHealth, maar dat implementatie op grotere schaal in de praktijk veelal achterwege blijft.

Wat ligt daar nu aan ten grondslag en hoe kunnen we elkaar daarin helpen?

Na aanleiding van de ZorgSmeders sessie op 17 april 2019 over dit thema, geeft deze white paper (download hier) een overzicht van wat er die avond is besproken en geeft richting voor mogelijke oplossingen. Naast vooral levendige discussies met de aanwezigen bestond de avond uit een aantal elementen:

  • Presentatie ‘Innovation and the future of eHealth’ door Jan Kimpen, Chief Medical Officer Philips.
  • Presentatie ‘Zorg van de toekomst’ door Erwin Bomers, Directeur Zorgbeleid SANTIZ.

De paneldiscussie was met:

  • Ward Bijlsma – manager Zorg Menzis;
  • Bart Smit – bestuurder Mediis;
  • Arjen Hakbijl – bestuurder Ziekenhuis Gelderse Vallei;
  • Guido van den Boom – Chief Sustainability Officer Roche.

Ter voorbereiding op de ZorgSmeders bijeenkomst is een survey uitgevoerd onder een groep van 30 bestuurders en experts vanuit verschillende sectoren.

ZorgSmeders

ZorgSmeders is een initiatief van ABN AMRO, Philips VitalHealth en Vintura die de schouders willen zetten onder de verbetering van het zorgstelsel. Binnen ZorgSmeders worden bestuurders binnen het zorgdomein (ziekenhuizen, klinieken, eerstelijnszorg, verzekeraars, industrie en politiek) op regelmatige basis bijeengebracht door de organisatoren (ABN AMRO, VitalHealth en Vintura) om vervolgstappen te zetten op weg naar betere, meer waardegedreven zorg (Value-Based Healthcare).

Model van porter technology platform
Figuur 1: VBHC-model van Porter ©Vintura

Bovenstaande VBHC-model van Porter vormt een leidraad voor de ZorgSmeders bijeenkomsten. Op basis van de eerste sessie rond bundled payments is het white paper “Bundled efforts om bundled payments te implementeren” verschenen in mei 2018 (download hier de white paper). Dit artikel is geschreven n.a.v. de tweede bijeenkomst rond organisatie van zorg.

Meer weten over value-based healthcare in de zorg?

Vintura heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met Value-based Healthcare, in de zorg en farma, met projecten op VBHC strategie, zorgpadontwikkeling, ketensamenwerking, training en contractering.

Lees de white paper over “Digitalisering in de Zorg” hier:

Delen
Meer weten over digitalisering in de zorg?