19-04-2021

Zorgsmeders addendum: “Preventie als basis voor passende, duurzame zorg”

Zoals in het manifest ‘Zorg nu voor later’ al werd aangegeven vormt preventie een heel belangrijke sleutel om de zorg op langere termijn toegankelijk te houden. Dat beeld werd meer dan bevestigd in de Zorgsmedersessie van januari; we moeten in de zorg meer en actiever sturen op gezondheid in plaats van ziekte.

Maar hoe kunnen we dit nu echt concreet aanpakken? En wat kunnen we morgen al doen? Dit zijn de vragen waar we mee aan de slag zijn gegaan met select gezelschap van beslissers en experts uit zorg (aanbieders, patiënten, verzekeraars en overheid) in de ‘SmeedSessie’ van 11 maart 2021.

De resultaten en “call to action” uit die sessie hebben we omschreven in dit addendum op het thema: “Preventie als basis voor passende, duurzame zorg”

Delen
Ik geloof in creatieve dialogen in multidisciplinaire teams. Ik gebruik ook graag de kracht van organisaties zelf. Samen bouwen we de beste oplossingen.