30-11-2020

Juiste zorg en juiste plek voor Care@Home: Van succesvolle pilots naar het nieuwe normaal

Patiënten met kanker behandelen in hun eigen thuisomgeving. De Care@Home pilots laten zien dat het meerwaarde biedt voor zowel de patiënt, de zorgverlener als het ziekenhuis. Nu in Nederland de beweging van thuistoediening op steeds meer plekken op gang komt, moeten we een grotere stap vooruit durven te zetten om deze zorg duurzaam in te kunnen bedden. Passend binnen het zorgsysteem en over de barrières van vandaag de dag.

Het aanbod oncologische zorg thuis groeit

In mei 2019 is white paper deel 1 uitgebracht waarin onze ervaringen over het opzetten van pilots voor oncologische zorg thuis zijn gebundeld. Inmiddels is de pilotfase in de drie partnerziekenhuizen, het Martini Ziekenhuis, Tergooi en het St. Antonius, afgerond. Al veel langer dan dit project wordt oncologische ziekenhuiszorg thuis aangeboden en zijn er steeds meer voorbeelden die laten zien dat Nederland druk bezig is om de juiste invulling te geven aan de behoefte en noodzaak van zorg dichterbij of thuis. Door de coronapandemie is er nog een extra argument bijgekomen: thuisbehandeling vervangt een fysiek bezoek aan het ziekenhuis en beperkt daarmee mogelijke besmettingsrisico’s.

Care@Home is onderdeel van een grotere transformatie

Ondanks deze bewegingen en ook de positieve geluiden van zowel patiënten als zorgverleners, blijft de financiering en kosteneffectiviteit van deze zorgvorm het grootste struikelblok om te starten en op te schalen. De business case en ook de inrichting van het zorgconcept zou echter in breder perspectief geplaatst moeten worden. Door te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek voor het gehele zorgpad en in het kader van regionalisering van de zorg. Care@Home is immers een onderdeel van een grotere transformatie in de zorg, namelijk de juiste zorg op de juiste plek.

Vanuit deze gedachte worden in dit tweede deel van het white paper de uitkomsten van de pilots, de discussie rondom de business case en alternatieve concepten besproken. De volgende vraag staat hier centraal:

Hoe komen we van succesvolle Care@Home pilots naar het nieuwe normaal?

Duurzame oplossingen voor juiste zorg en juiste plek

Voor dit paper spraken we met verschillende stakeholders over hun perspectief op een duurzame inrichting van Care@Home. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de juiste zorg, de juiste zorgverlener en de juiste plek die kunnen bijdragen aan succesvolle en duurzame opschaling. In het interview met Zilveren Kruis delen zij hun perspectief op de business case en ook de toekomstige ontwikkelingen. De complexe financiering en het belang van perspectiefverbreding stond centraal in de RocheDialogues@Home van 30 juni 2020. Ook spraken we met Erasmus MC en Care4homecare over hoe alternatieve mogelijkheden al succesvol toegepast worden in de praktijk.

Juiste zorg en juiste plek voor Care@Home_ white paper deel 2 Van succesvolle pilots naar het nieuwe normaal_fguur 1

Het vervolg van de succesvolle pilots moet echter veel verder gaan dan opschalen. Samen moeten we op zoek naar een duurzaam concept dat past binnen de huidige uitdagingen in de zorg en optimaal gebruik maken van beschikbare innovaties. Daarvoor moeten we denken buiten de bestaande kaders. Patiënten zullen immers de komende jaren veel meer zorg thuis of dichterbij huis krijgen. De verschillende stakeholders in het veld zullen echter moeten samenwerken om dit mogelijk te maken. In deze white paper hebben we een aantal denkrichtingen gedeeld waarover we met het veld in gesprek willen:

  • Care@Home concept in breder perspectief plaatsen
  • Transmurale financieringsmodellen ontwikkelen ten behoeve van integrale zorg
  • Meerwaarde van thuistoedieningen inzichtelijk maken door middel van data
  • Concrete keuzes maken in de zorg
Delen
Ontwikkelen van gedragen oplossingen voor complexe problemen in het sociale domein vanuit een zorghart en een business hoofd is waar ik naar streef.