23-12-2020

Beperking zorgvolume in ziekenhuizen

In de huidige maatschappelijke context en de concrete afspraken in het hoofdlijnenakkoord staat elk ziekenhuis voor de opgave om actief te werken aan zijn zorgvolume en dat in de regel zien te beperken. Dit is een opgave die voor veel bestuurders nieuw is en die uiterst zorgvuldig moet worden opgepakt om de continuïteit van de zorg en van het ziekenhuis te waarborgen. In het krachtenveld tussen patiëntbehoeften, zorgverzekeraars, medisch specialisten, (regionale) zorgpartners en de eigen financiële gezondheid moet een optimale oplossing gevonden worden, die ook werkbaar is in de praktijk.

Hoe kan Vintura u helpen?

Volumebeperking kan langs verschillende invalshoeken bereikt worden:

  1. Verplaatsing: welke zorgactiviteiten kunnen beter door andere zorgaanbieders geleverd worden, of zelfs thuis? Samenwerking met andere ziekenhuizen, eerste lijn en e-health-leveranciers is hierbij het instrument.
  2. Vermindering: welke zorgactiviteiten kunnen verminderd worden, zonder de daadwerkelijke waarde voor de patiënt te verminderen? Denk bijvoorbeeld aan het gericht verminderen van herhalingsbezoeken.

Het vinden van de juiste combinatie en het organiseren wat nodig is om die in de praktijk te brengen, zijn de grote uitdagingen bij volumebeperking.

Eén van de inzichten die we meenemen, betreft ‘patiëntsegmentatie’. Bovenstaande maatregelen van verplaatsing en vermindering worden bij voorkeur niet voor alle patiënten doorgevoerd, maar voor een gerichte selectie waarbij dat mogelijk, effectief en voor de betreffende patiënt wenselijk is. Patiëntsegmentatie is een manier om maatregelen voor volumebeperking gericht in te zetten waar dat wenselijk is, zonder de werkbaarheid en planbaarheid van de zorg schade te doen en zonder de kwaliteit voor de individuele patiënt aan te tasten.

Wij kunnen u allereerst ondersteunen bij het kiezen van de optimale (combinatie van) mogelijkheden voor volumebeperking. We reiken bewezen oplossingen uit andere ziekenhuizen aan. We voeren analyses uit op de totale zorgportfolio om in kaart te brengen welke oplossingen waar ingezet kunnen worden. We kunnen de effecten voor omzet, kosten en resultaat doorrekenen. En we helpen om stakeholders mee te krijgen in de gewenste oplossingsrichting, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Vervolgens kunnen we ook van dienst zijn in het concretiseren van oplossingen en de benodigde randvoorwaarden ingevuld te krijgen, bijvoorbeeld door het vormgeven van de benodigde (regionale) samenwerking.

Meer weten en cases?

Vintura heeft ruime ervaring bij het verantwoord werken aan volumebeperking en het geven van ondersteuning om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.  Dit zijn enkele voorbeelden van een afgeronde projecten:

  • Juiste zorg op de juiste plek: versterken regionale ketenzorg / lees verder
  • Patiëntsegmentatie voor polikliniek van de toekomst / lees verder

Bekijk hier al onze projecten in de zorg. Wilt u meer informatie of aan de slag met volumebeperking, bijvoorbeeld omdat u zich in een meerjarencontract hierop vastlegt? We helpen u graag op weg.

Delen