\Cases\Home

Aanloop naar een Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) implementatie.

Een gespecialiseerd derdelijns behandelcentrum kent een ingewikkelde planningspuzzel door veel afhankelijkheden in zorgpaden.

Brand blussen

Een weinig holistische visie of soms wat zelfgerichte planningsdiscipline maken het nog ingewikkelder. Dat betekent veel ad hoc geregel en branden blussen en dat laat zich niet vangen in een ZIS implementatie die aanstaande is. Het moet anders. Beter plannen betekent meer efficiency (en dat is hard nodig) maar ook een betere kwaliteit van zorg. Daarnaast levert het, al wil men dat niet altijd in eerste instantie geloven, een hogere tevredenheid voor professionals en andere medewerkers op.

Regels, rasters en sturing

Met een brede afvaarding zijn knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. Verhitte discussies, lastige interventies en constructieve werkvormen hebben geleid tot:

  • Inzicht in planning, de issues en te behalen voordelen.
  • Nieuwe planregels voor alle poli’s.
  • Nieuwe, op zorgpaden afgestemde polirasters.
  • Een voorstel voor een planorganisatie om te monitoren en te sturen.

Het komt aan op discipline

Een groot aantal nieuwe, afgestemde rasters zijn klaargemaakt om in het nieuwe ZIS te worden ingezet. Die zullen zeker niet 100% goed zijn, net zoals ze dat nu niet zijn. Het is van belang dat het proces zijn werk gaat doen; dat we beoordelen wat er fout gaat, waar dat door komt en hoe we kunnen aanpassen zonder dat er wat anders mis zal gaan. Individuele work-arounds komen de planning en het zorgproces namelijk niet ten goede. En als men de discipline opbrengt is de patiënt de winnaar.

Ik geloof in creatieve dialogen in multidisciplinaire teams. Ik gebruik ook graag de kracht van organisaties zelf. Samen bouwen we de beste oplossingen.