22-11-2016

Vintura steunt Masanga Hospital Sierra Leone

Vintura heeft als missie: creating meaningful impact in healthcare together. Door ons in te zetten voor goede doelen in de zorg geven we invulling aan deze missie. Vintura steunt daarom onder andere het Masanga Hospital in Sierra Leone.

Door het ondersteunen van het ambitieuze en enthousiaste personeel van dit ziekenhuis, kunnen zij zich in blijven zetten voor medische zorg middenin Sierra Leone, een land waar dit ziekenhuis zonder externe steun niet zou kunnen bestaan*. Lees in deze blog waarom ze op onze steun kunnen rekenen.

Masanga Hospital biedt hulp aan 400.000 mensen in Sierra Leone

In de jaren ’60 is Masanga Hospital in het binnenland van Sierra Leone opgericht als lepra ziekenhuis. Inmiddels is het Masanga Hospital een tweedelijns ziekenhuis voor 400.000 mensen, 87 basis gezondheidsposten en 8 gezondheidscentra in de omgeving. De polikliniek ontvangt 50-100 mensen per dag en het ziekenhuis heeft 100 bedden, verdeeld over de kinderafdeling, kraamkliniek, chirurgische afdeling, operatiezalen, eerste hulp, radiologie, afdeling oogheelkunde en de HIV kliniek. Sinds 2006 werken er Nederlandse tropenartsen in het ziekenhuis.

Daarnaast leidt het ziekenhuis verzorgenden en verpleegkundigen op en heeft het een tweejarige chirurgische opleiding voor basisartsen, om te voorzien in voldoende personeel met basisvaardigheden op het gebied van chirurgie en obstetrie. Want aan zorgpersoneel is een groot tekort. Zo waren er in 2008 in de publieke sector slechts 10 chirurgen beschikbaar voor een bevolking van 5,8 miljoen mensen.

De Stichting Masanga Nederland biedt financiële en materiële ondersteuning aan de ontwikkeling en het in bedrijf houden van Masanga Hospital.

Impact van onze steun

Met onze bijdrage kan het ziekenhuis twee kraambedden, twee zuurstofconcentrators en twee dopplers (voor het beluisteren van harttonen van de foetus tijdens de zwangerschap) aanschaffen. Daarnaast wordt de bijdrage gebruikt voor de ambulance voor verloskundige- en spoedzorg.

Masanga Hospital_familie maakt eten
De familie maakt het eten voor de patiënten klaar op het ziekenhuisterrein.

Helpen om de ambitie te realiseren

Christel Jansen, consultant: “Dit doel raakt mij persoonlijk, omdat ik in 2015 een Management en Leiderschapstraining heb geven aan het (jonge) management team van Masanga Hospital. Ik heb toen kunnen zien met hoeveel ambitie en toewijding er wordt gewerkt in dit ziekenhuis en hoe belangrijk dit ziekenhuis is voor de regio. Maar ook hoe moeilijk het is om goede zorg te leveren en tegelijkertijd het ziekenhuis financieel draaiende te houden in een land waarin 70% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Met onze hulp creëeren we daarom echte impact, op de kwaliteit van zorg in de regio en op de mensen die er werken.”

* Sierra Leone staat op nummer 181 van de 188 landen in de Human Development Index; Nederlands staat in deze lijst op nummer 5.

Lees meer over de goede doelen die kunnen rekenen op steun van Vintura.

Delen