17-11-2021

Vintura en Equalis bundelen hun krachten: nog meer impact op het zorgstelsel

Door de bundeling van kennis, ervaring, kunde en creativiteit hebben ze alles in huis om de uitdagingen waar we voor staan in de zorg integraal te benaderen. Waar Vintura al jaren succesvol actief is bij zorgverstrekkers zoals ziekenhuizen en farmaceutische bedrijven, heeft Equalis een lange geschiedenis en een solide reputatie in die markt van beleidsmakers en betalers.

Het zorgstelsel is onderheven aan veranderingen. Dat vraagt om solide, gedragen oplossingen op allerlei niveaus. Op het niveau van het systeem en het beleid, op het niveau van de regio, de samenwerking en de zorgaanbieders, maar ook op het niveau van het bedrijfsproces en het zorgpad.

Noël van Oijen, partner bij Vintura; “Equalis heeft naast haar consultancyvaardigheden, sterke gezondheid economische kennis en vaardigheden op het gebied van datamodellering; zaken die de proposities van Vintura echt versterken.”

De twee zorgconsultancy-bedrijven Vintura en Equalis bundelen hun krachten en gaan samen verder. De bedrijven werken al sinds 2018 samen en hebben besloten deze succesvolle samenwerking verder te formaliseren. Ze hebben een haast identieke missie, het verbeteren van het zorgstelsel, maar hebben een andere focus met betrekking tot klanten, proposities, personeel en vaardigheden. De praktijk heeft al uitgewezen dat ze elkaar daardoor enorm kunnen versterken. Daarmee neemt de positieve impact die ze samen kunnen hebben op het zorgstelsel sterk toe. Vintura en Equalis vormen een uniek bedrijf van zo’n 55 gepassioneerde zorgconsultants in 3 landen; Nederland, Duitsland en Engeland.

Barry Egberts, partner bij Equalis;” Zo leggen we een goede relatie tussen strategie, beleid en uitvoering zodat zaken echt gaan bewegen.”

De klantenportfolio bestaat uit alle stakeholders in het zorgdomein, van zorgaanbieders en financiers tot beleidsmakers, overheid en brancheorganisaties. Zo kunnen de beste verbindingen gelegd worden in dit speelveld waarin samenwerking de enige oplossing is om de uitdagingen het hoofd te bieden. Gezamenlijk hebben Vintura en Equalis alle competenties in huis om de zorgtransformatie vorm te geven; gezondheidseconomische analyses, strategieontwikkeling, organisatieontwerp, zorgpadoptimalisatie, beleidsevaluatie en vooral de veranderkundige vaardigheid om te verbinden en verandering te versnellen.

Barry Egberts en Lieke Boonen van Equalis worden onderdeel van het management van Vintura. Barry Egberts, Lieke Boonen en Noël van Oijen (Vintura) vormen samen het nieuwe management van Equalis. Piet Stam, medeoprichter van Equalis en eerder al SiRM, treedt terug als partner van Equalis en gaat verder als associate partner.

Delen
Ik geloof in creatieve dialogen in multidisciplinaire teams en de kracht van organisaties zelf. Samen bouwen we de beste oplossingen.