01-11-2022

Rondetafelbijeenkomst: Resultaatverbetering en Juiste Zorg op Juiste Plek

Eind oktober  heeft Vintura een rondetafelbijeenkomst gehouden rond het thema ‘Resultaatverbetering en Juiste Zorg op Juiste Plek'. Raden van bestuur en financieel managers van 10 ziekenhuizen kwamen bij elkaar om hun lessen te delen, maar ook om te bespreken waar ze nog mee worstelen.

Van alle kanten werd bevestigd wat we ook in onze projecten zien: resultaatverbetering met behoud van kwaliteit is echt nog mogelijk, maar de context van hard oplopende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt maakt het wel uitdagend.

Met twee concrete cases werd de gedachtewisseling afgetrapt. Vanuit Antonius Zorgroep liet Joost Wijnbergen zien hoe een ‘standaard’ resultaatverbeteringsprogramma kan worden aangevuld met gerichte inzet van de Thuiszorg om kosten te besparen en het ziekenhuis niet uit z’n jasje te laten groeien. “Betrek ook de patiënt als je een bewezen goed voorbeeld van JZOJP bij een ander ‘spiekt’; de dialoog tussen patiënt en zorgprofessionals brengt vaak essentiële inzichten over de toepasbaarheid binnen de eigen context.“

Wolter Odding deelde inzichten uit de transitie die Tergooi MC doormaakt om dezelfde zorg straks in een kleiner ziekenhuis te kunnen leveren. “Organisatorische urgentie is wel echt het sleutelwoord; of het nu van buiten komt of dat je het voor jezelf creëert”. Hij benadrukte verder het belang van ‘lef’: je moet deze richting durven inslaan, ook als je de laatste details nog niet scherp hebt.

Tijdens de gedachtenwisseling werden diverse goed werkende maatregelen voor resultaatverbetering gedeeld. Het verzilveren van voordelen uit JZOJP blijft daarbij uitdagend. Zelfs als de business case fundamenteel goed is, valt het niet mee om kosten in ziekenhuis daadwerkelijk te laten dalen of juiste vergoeding voor geleverde waarde te krijgen. Maar ook de rol die een externe partij zoals Vintura kan spelen kwam aan bod. “De rol van ‘inspireren en disciplineren’ die we voor onszelf zien, wordt duidelijk door de ziekenhuizen herkend”, reflecteerde Sander Steenstraten van Vintura.

Je moet deze richting durven inslaan, ook als je de laatste details nog niet scherp hebt.

De bijeenkomst sloot perfect aan bij de missie van Vintura ‘creating impact in Healthcare together’. De bereidheid om samen inzichten te delen is groot in de zorg; de noodzaak ook, gegeven de snel toenemende zorgvraag en beperkte mensen en middelen die beschikbaar staan.

De presentaties van de bijeenkomst zijn via onderstaande linkjes te downloaden.

Download: Vintura rondetafel resultaatverbetering visie

Download: Vintura rondetafel resultaatverbetering, inzichten uit de bijeenkomst

Delen
Ik heb een mening en draag het hart op de tong, maar blijf open staan voor het verhaal van een ander.