14-04-2016

Rondetafelbijeenkomst perinatale zorg

Vintura hield op 6 april 2016 haar eerste rondetafelbijeenkomst over perinatale zorg. We organiseerden deze inspirerende bijeenkomst met bijdragen van twee gynaecologen van twee verschillende ziekenhuizen. Doel was het delen van inzichten en ervaringen, van elkaar te leren en samen te onderzoeken wat er nodig is om de perinatale zorg in de praktijk beter te organiseren.

Gezamenlijk leren van inzichten in de perinatale zorg

De 15 aanwezige gynaecologen hebben aan de hand van twee uitgebreide praktijkervaringen gekeken welke lessen ze van elkaar kunnen leren. Het werd duidelijk dat er veel verschillen zijn hoe regionaal invulling wordt gegeven aan de geboortezorgketen en de bijbehorende organisatorische veranderingen.

Dit zijn volgens ons de randvoorwaarden voor succes:

  • onderling vertrouwen tussen de partijen,
  • een gemeenschappelijk doel,
  • meer transparantie over financiën en uitkomsten,
  • en een cultuur gericht op continu verbeteren van de randvoorwaarden.

Tijdens de rondetafelbijeenkomst is een eerste stap gezet in het gezamenlijk vinden van oplossingsrichtingen voor de organisatorische uitdagingen én voor het verbeteren van de perinatale zorg. Er was veel enthousiasme een vervolg te plannen van deze bijeenkomst, om de oplossingsrichtingen verder uit te kunnen werken.

Wat zijn de vragen rondom perinatale zorg?

Het ultieme doel blijft de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Wat dit in de praktijk betekent voor verloskundige, kinderarts, gynaecoloog, kraamzorg, patiënt en zorgverzekeraar is nog niet duidelijk. Een greep uit de vragen die voorbij kwamen:

  • Hoe verdeel je het geld na invoering van één integraal tarief?
  • Welke standaard hanteren we voor kwaliteit van geboden zorg en hoe maken we de kwaliteit inzichtelijk?
  • Hoe versterken we het onderlinge vertrouwen en zorgen we dat alle partijen tevreden blijven?
  • Hoe zorgen we voor een goede transitie zonder dat kwaliteit voor de patiënt in het gedrang komt?
  • Hoe richten we de governance en de juridische organisatie in?

Bent u ook op zoek naar antwoorden rondom perinatale zorg?

Vintura heeft veel ervaring met het begeleiden van organisaties in het integreren van de geboortezorgketen, centrumvorming in de geboortezorg en strategische plannen voor geboortezorg. We begeleiden u graag bij het vinden van de juiste oplossing voor uw situatie. Neem voor meer informatie contact op met Kees van Bemmel.

Delen