14-07-2020

Integrale capaciteitsplanning

Er komt binnen ziekenhuizen steeds meer aandacht voor het optimaliseren van capaciteit vanuit een breed perspectief. Dat noemen we integrale capaciteitsplanning. Er zijn diverse aanleidingen om hiermee aan de slag te gaan zoals bijvoorbeeld de inrichting van een nieuw EPD en/of fusies of samenwerkingen waarbij planningsprocessen geharmoniseerd moeten worden. Wat zijn de voordelen voor het ziekenhuis en de patiënt van een goed afgestemde capaciteitsplanning?

Traditioneel wordt de inzet van middelen in ziekenhuizen vastgelegd op afdelingsniveau en vaak voor een langere periode. Het meer dynamisch en breder in de organisatie alloceren van capaciteit heeft echter grote voordelen. Het kan helpen bij het verhogen van:

  • Stuurbaarheid, bijvoorbeeld: hoe kan ik de spreekuren op de poli in mijn ziekenhuis optimaal inzetten om mijn strategische doelen te behalen?
  • Efficiency, bijvoorbeeld: hoe kan ik OK-capaciteit op een efficiëntere manier verdelen en uitwisselen over de diverse afdelingen?
  • Kwaliteit/service, bijvoorbeeld: hoe richten we de planning in opdat we minimale toegangstijden kunnen borgen? Hoe maak ik mijn poliplanning patiëntvriendelijker (bijv. door patiënten zelf te laten plannen)?
Raamwerk integrale capaciteitsplanning
Figuur 1: hoofdassen waarlangs integrale capaciteitsplanning plaatsvindt.

Stap 1: doel en context moeten helder zijn

Bij het alloceren van capaciteit moeten keuzes worden gemaakt die potentieel conflicterend zijn. Voordat een organisatie aan de slag gaat met het integraal plannen van hun capaciteit, is het daarom van belang scherp te hebben met welk strategisch doel dit gebeurt. Vervolgens kan aan de hand hiervan de impact worden bepaald op de planningsorganisatie, methodieken en systemen.

Lees hier meer over de strategische context en de impact.

Meer weten Over Integraal capaciteitsmanagement?

Vintura heeft brede ervaring met (implementatie van) capaciteitsplanning. De start van iedere opdracht is altijd een open gesprek om goed te begrijpen welke doelen u met integraal plannen voor ogen heeft. Gaat het om het efficiënter omgaan met gedeelde capaciteit en denkt u aan een capaciteitsorgaan? Of het optimaliseren van de operationele planning met het oog op een vloeiend patiëntenpad? Of moeten eerst de strategische kaders nader worden uitgewerkt?

Neem rechtstreeks contact op met Noël van Oijen voor een oriënterend gesprek of stel uw vraag over Integrale Capaciteitsplanning.

Cases

Dit zijn voorbeelden van projecten die we hebben uitgevoerd voor verschillende grote ziekenhuizen:

Verder lezen

Delen
Samen bouwen we de beste oplossingen.