13-02-2019

Anita Mikulic versterkt Vintura binnen de care

Anita Mikulic is 1 februari gestart als director bij strategisch consultancybureau Vintura. Ze heeft veel expertise in de zorg en dan met name op het terrein van gemeentelijke zorg. Ze gaat Vintura versterken op dit terrein.

Een brok aan ervaring

Anita Mikulic heeft circa 15 jaar ervaring in het publieke sociale domein. Ze is gestart in de gemeentelijke jeugdzorg en heeft sinds 2012 ervaring in de consultancy bij Deloitte, waar ze werkte als senior manager publieke strategie en innovatie.

Bas Amesz, partner bij Vintura: “Je ziet dat het opzetten van goede ketenzorg komende jaren cruciaal wordt binnen de zorg. 0e, 1e, 2e en 3e lijns zorg moeten steeds beter met elkaar gaan samenwerken. Vintura heeft veel ervaring binnen de ‘cure’. Anita brengt een brok aan ervaring binnen de ‘care’ met zich mee en kan onze positie in de zorg een enorme boost geven.”

Verbinden

Vintura is sinds 2000 een vertrouwde en strategische partner voor vele Nederlandse en Europese organisaties in de zorg en life sciences op het terrein van management consulting. Vintura richt zich op het verbinden van de stakeholders in de zorg.

Bas Amesz: “We zijn gedreven een brug te slaan tussen ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven en door de komst van Anita Milukic als director kunnen we hier nu ook zorginstellingen binnen het gemeentelijk domein aan toevoegen, zoals thuis-, jeugd- en ouderenzorg. Naast deze ervaring is ze sterk in het verbinden van partijen en het in co-creatie bedenken van nieuwe oplossingen. Dat sluit goed aan bij onze cultuur en de manier waarop we graag met onze klanten samenwerken.”

Regionaal samenwerken

Anita Mikulic over haar komst naar Vintura: “Ik kijk er naar uit om met mijn ervaring binnen sociale domein nieuwe markten te ontwikkelen vanuit Vintura. Mijn ambitie ligt om veel meer de regionale samenwerking op te zoeken en zorginstellingen te ondersteunen in de sociale en technologische innovatie, bijvoorbeeld ten behoeve van wijkzorg, thuiszorg en preventie. Daarnaast denk ik dat ik als vrouwelijke director een andere kijk heb op leiderschap en samenwerking en zo een bijdrage kan leveren aan de diversiteit binnen Vintura.”

Delen
Ben je benieuwd naar mijn visie?