View in English

Market access

Het belangrijkste doel van de market access afdeling binnen een farmaceutisch bedrijf is ervoor te zorgen dat patiënten tijdig en duurzame toegang hebben tot (innovatieve) behandelingen. Echter, voor farmaceuten is het steeds lastiger om medicijnen op de markt te brengen, vanwege een zeer uitdagend market access klimaat. Hierdoor lopen patiënten het risico niet op tijd de juiste behandeling te krijgen.

 

De uitdaging in market access neemt toe

Doordat er steeds meer innovatieve technologieën op de markt komen en we steeds ouder worden, staat het budget voor gezondheidszorg zwaar onder druk. Hierdoor moeten de betalers van de zorg (‘payers’) door heel Europa financiële maatregelen nemen en moeilijke keuzes maken over waar het budget naar toe gaat. Deze betalers willen in de toekomst meer gebruik gaan maken van real-world evidence en innovatieve betalingsoplossingen om het risico voor het gezondheidssysteem te verlagen.

 

Market access teams die excelleren in deze situatie, zijn teams die:

  • Market access strategieën implementeren, gefocust op het tonen van de werkelijke waarde, terwijl ze het risico voor betalers en de interne organisatie minimaliseren.
  • Georganiseerd zijn in cross-functionele teams, die tijdig zijn betrokken in de ontwikkeling van een medicijn.
  • Samenwerken met nationale en lokale betalers om verzekerd te zijn van tijdige en eerlijke feedback op market access strategieën, dossiers, en VBHC-oplossingen.

 

Hoe wij onze klanten helpen met issues in market access

Vintura combineert (inter-)nationale ervaring in strategie- en organisatieadvies in de farmaceutische industrie met market access expertise op zowel interne als externe issues. Daarmee zijn we een partner bij uitstek als het gaat om market access uitdagingen. Onze market access projecten zijn onder te verdelen in vier pijlers:

  • Strategie: Ontwikkelen van strategieën voor ‘pricing’, vergoedingen en market access.
  • Waarde: maken van sterke business cases om de superieure waarde van een technologie te onderbouwen.
  • Organisatie: inrichten van de organisatie voor succesvolle market access.
  • Netwerk van betalers: verkrijgen van tijdige en eerlijke feedback via ons (inter)nationale netwerk van betalers (‘payers’).

 

Market Access propositie

 

Figuur 1: vier pijlers market access

 

 

lees verder over de 4 pijlers in market access

 

Market access expertise met een sterke academische basis

Wij zorgen ervoor dat onze market access projecten voorzien zijn van een sterke academische basis door het betrekken van onze expert in gezondheidseconomie Prof. Dr. Lieven Annemans. Prof. Dr. Lieven Annemans is professor in de Gezondheidsecomonie aan de universiteit van Gent. Hij is een van Europa’s meest vooraanstaand experts in gezondheidseconomie en HTA. Lieven Annemans staat bekend om zijn brede internationale ervaring in verschillende therapeutische indicaties en is de academische basis van onze market access praktijk.

De discussie rondom de prijzen van innovatieve medicijnen is heftig. Prof. Lieven Annemans, een van Europa’s vooraanstaande gezondheidseconomen, geeft zijn visie in deze video en presenteert een mogelijke oplossing: ‘value informed and affordable pricing’.

Wilt u meer weten over de uitdagingen van de prijswaardering van (nieuwe) medicijnen? Bekijk dan deze video van Prof. Lieven Annemans en de ‘do’s and don’ts’ met betrekking tot ‘health outcomes based agreements’.

Manager cjansen@vintura.com

Ik richt me op organisatieadvies, gebruik makend van mijn ervaring met project management en strategieontwikkeling. Mijn kracht ligt in het creëren van haalbare oplossingen die werken in de praktijk.