Opstellen van agenda en programma

De BETEKENis voor EEN TOEKOMSTBESTENDIG ZIEKENHUIS?

Werken aan een toekomstbestendig ziekenhuis is voor vrijwel elk ziekenhuis een topprioriteit, gegeven de toenemende spanning tussen oplopende zorgvraag en beschikbaar budget. Welke maatregelen dit vereist, verschilt echter per ziekenhuis. Welke strategische keuzes zijn nodig? Welke positie dient het ziekenhuis in de regio in te nemen? Waar ligt nog ruimte om het financieel resultaat te verbeteren? Het opstellen van een doordachte, gedragen agenda en het borgen van daadwerkelijke realisatie met een effectief programma is een onmisbaar startpunt. Hiermee pakt u dit soort vragen aan en werk u daadwerkelijk aan een toekomstbestendig ziekenhuis.

Effectieve oplossingen

Onze visie is dat een effectieve ‘agenda toekomstbestendig ziekenhuis’ om twee zaken vraagt: (1) Het maken van verstandige keuzes, en (2) het bouwen aan de uitvoerbaarheid van deze keuzes. Wanneer wij uw ziekenhuis hierbij ondersteunen, werken we bij voorkeur aan deze beide zaken tegelijk. Dit doen we door de volgende aanpak te volgen, in nauwe samenwerking met vertegenwoordiging van management en medisch specialisten:

 1. Kaders bepalen vanuit (regionale) analyse van de situatie en de strategie van het ziekenhuis.
 2. Vaststellen van belang en urgentie, zodat duidelijk is wat er op het spel staat als we niet acteren.
 3. Aanbrengen van focus met een eerste verkenning van knelpunten en verbetermogelijkheden.
 4. Opstellen veranderagenda.
 5. Vaststellen benodigde versterking van de competenties waar het verander- en implementatievermogen van het ziekenhuis tekort schiet.
 6. Kiezen van werkwijze en te betrekken personen in realisatie van de agenda.

Mede dankzij de interactieve werkwijze met nadruk op werksessies, resulteert deze aanpak in drie concrete uitkomsten (wat, hoe en wie):

1. Agenda toekomstbestendig ziekenhuis, met daarin o.a. antwoord op de volgende vragen:

 • Lange termijn perspectief: wat voor ziekenhuis willen we zijn?
 • Doelstellingen: Wat moeten we hiervoor realiseren op welke termijn?
 • Ontwikkelagenda: Op welke aspecten moeten we onze organisatie ontwikkelen?

2. Programma voor realisatie van deze agenda, met daarin opgenomen:

 • Stakeholders: wie wanneer waarvoor te betrekken?
 • Toonzetting: met welke urgentie communiceren we?
 • Timing: in welke fasen en met welke doorlooptijd gaan we dit oppakken?
 • Ondersteuning: wat vereist externe ondersteuning?
 • Organisatie: hoe pakken we dit gestructureerd aan?

3. Team dat toegerust en enthousiast is om het programma uit te voeren.

Meer weten en cases?

Vintura heeft ruime ervaring bij het opstellen van een agenda voor een toekomstbestendig ziekenhuis en het begeleiden van de realisatie. Ook hebben we een flink arsenaal aan bewezen instrumenten om aan volumebeperking en resultaatverbetering invulling te geven. Dit zijn enkele voorbeelden van afgeronde projecten:

 • Realisatie herstelplan voor ziekenhuis in financiële problemen / lees verder
 • Ontwikkeling strategisch plan voor ziekenhuis met meerdere locaties ter onderbouwing lange termijn financieringsvraag / lees verder
Verder sparren of meer weten over het opstellen van een agenda?
Bekijk Alle Cases
Check it out now
Bekijk alle artikelen
Find out more