View in English

Resultaatverbetering van ziekenhuizen

Wat betekent resultaatverbetering voor u?

Verbetering van het financieel resultaat is voor veel ziekenhuizen een van de pijlers die versterkt moeten worden om toekomstbestendigheid veilig te stellen. Zonder een structureel positief resultaat loopt de continuïteit op kortere termijn (voldoen aan financiële verplichtingen) of lange termijn (kunnen doen van noodzakelijke investeringen) gevaar. Vaak wordt direct gedacht aan het snijden in de kosten. Dat is echter slechts één perspectief. Er is (gelukkig) nog veel meer mogelijk.

 

Hoe kan Vintura u helpen?

In onze visie moeten vier perspectieven gebruikt worden om een optimale invulling van resultaatverbetering te bereiken:

  • 1. Strategie & portfolio: Wat zijn de activiteiten die strategisch en financieel belangrijk zijn voor het ziekenhuis en welke zouden verminderd of uitbesteed kunnen worden?
  • 2. Opbrengsten: Op welke onderdelen kunnen de tariefafspraken verbeterd worden en welke zorg wordt niet / onvoldoende betaald, bijvoorbeeld door knellende plafondafspraken?
  • 3. Kosten: Welke delen van zorg en ondersteuning kunnen slimmer of efficiënter gedaan worden?
  • 4. Organisatie: Wat is nodig in organisatie, competenties en rapportages om voortaan beter in staat te zijn daadwerkelijk te sturen op resultaat?

 

De bijdrage die wij kunnen leveren, ligt op meerdere vlakken. Allereerst het organiseren van een goed proces om elk van de bovenstaande vragen goed te beantwoorden. Wij helpen om management en medewerkers maximaal te laten meedenken. Onze ervaring is bijvoorbeeld dat dan 60-70% van de besparingsvoorstellen uit de eigen organisatie naar boven komen, met uiteraard een gunstig effect op draagvlak en haalbaarheid. Verder brengen we ervaring en best practices in, zodat u gericht kunt vaststellen welke verbetermogelijkheden voor u van toepassing zijn. Ook dragen we bij aan eensgezinde besluitvorming door objectivering met gedegen analyses en het faciliteren van effectieve werksessies. Kortom, we werken met u toe naar een concreet en haalbaar actie-programma voor resultaatverbetering dat het maximale uit uw ziekenhuis haalt en dat kan rekenen op voldoende daagvlak bij management en medische staf. En wanneer u hulp kunt gebruiken bij de realisatie, dan zijn we ook beschikbaar om de lastige maatregelen voor elkaar te krijgen.

 

Meer weten en cases?

Vintura heeft ruime ervaring bij het voorbereiden en realiseren van resultaatverbetering langs elk van de genoemde perspectieven en ook in samenhang met eventuele maatregelen voor volumebeperking. Dit zijn enkele voorbeelden van afgeronde projecten op het terrein van resultaatverbetering of volumebeperkingen:

  • Verbeteringen voor een financieel gezonde afdeling / lees verder
  • Realisatie herstelplan voor ziekenhuis in financiële problemen / lees verder
  • Verplaatsing van zorg naar toekomstbestendige locatie voor STZ-ziekenhuis met o.a. significante kostenbesparing tot resultaat / lees verder
  • Kostenreductie in overhead van ziekenhuis om te kunnen investeren in VBHC-innovatie / lees verder

 

Ombuigingen in volume en resultaat realiseren, kan in de praktijk alleen verantwoord wanneer het ziekenhuis passende (meerjaren)contracten afsluit met zorgverzekeraars. Vintura heeft brede ervaring in zorgcontractering. Lees bijvoorbeeld deze case:

  • Begeleiden ziekenhuis in opstellen aanbod zorgverzekeraar / lees verder

 

Bekijk hier al onze projecten in de zorg. Wilt u meer informatie of aan de slag met resultaatverbetering? Neem dan rechtstreeks contact op met Aart Willem Saly of bel ons algemene nummer 035-5433540.

Director awsaly@vintura.com

Ik zie het als mijn taak om klanten (en collega’s) altijd te challengen met feitelijke, integere analyses. Maar wel met een doel: er samen voor zorgen dat de organisatie in beweging komt.