View in English

Resultaatverbetering ziekenhuis

Als ziekenhuis merkt u dat de druk op het financiële resultaat toeneemt. De vraag naar zorg en de kosten van zorg lopen alsmaar op. Tegelijk dringt de zorgverzekeraar aan op lager volume en lagere tarieven. Winst maken is niet het hoogste doel, maar een financieel gezond ziekenhuis geeft wel de rust en stabiele basis om te werken aan betere patiëntenzorg en de (door)ontwikkeling van uw organisatie..

 

Hoe kan Vintura u helpen met resultaatverbetering?

Heeft uw ziekenhuis last van teruglopend financieel resultaat? Of bent u in de rode cijfers terecht gekomen? Wij kunnen u helpen het resultaat weer op een structureel gezond niveau te brengen. Daarbij kijken we integraal: zowel naar kosten, opbrengsten en de zorgportfolio als de besturing van het ziekenhuis. En we doen dat vanuit de visie dat winst maken geen doel op zichzelf is, maar een middel om patiënten de zorg te kunnen blijven geven die ze nodig hebben. Sterker nog, we hebben de overtuiging dat investeren in kwaliteit juist helpt om het financieel resultaat te verbeteren. Samen met u definiëren we een gebalanceerde set, gezonde maatregelen die verbetering realiseren waar dat voor uw organisatie mogelijk is en voorkomen we onwenselijk drastische ingrepen.

 

Meer weten over resultaatverbetering?

Vintura heeft brede ervaring met structurele resultaatverbetering en met projecten die zich specifiek richten op kostenreductie, portfolio-optimalisatie of contractering. Zie onderstaande projecten voor voorbeelden die we recent hebben uitgevoerd voor verschillende grote ziekenhuizen. Wilt u meer informatie? Neem rechtstreeks contact op met Aart Willem Saly (awsaly@vintura.com) of bel ons algemene nummer (035 – 54 33 540).

Principal Consultant awsaly@vintura.com

Ik zie het als mijn taak om klanten (en collega’s) altijd te challengen met feitelijke, integere analyses. Maar wel met een doel: er samen voor zorgen dat de organisatie in beweging komt.