\Cases\Home

Gezamenlijke visie op 24/7 medicatie- verstrekking én gezamenlijke onderneming​

Ontwikkeling van de gezamenlijke visie op 24/7-medicatieverstrekking én eerste contouren van een gezamenlijke onderneming​.

24/7-TOEGANG TOT MEDICATIE IS NIET VANZELFSPREKEND

​Iedere dag van de week, 24 uur per dag de mogelijkheid hebben om ergens medicatie op te halen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. In diverse regio’s in ons land is de dienstapotheek niet langer open en moeten patiënten tijdens de avond-, nacht- en weekend- (ANW) uren grote afstanden afleggen om hun medicatie op te halen.​

In Nederland wordt de functie van de dienstapotheek meestal ingevuld door de openbare apothekers en/of de politheken (poliklinische apotheken van het ziekenhuis). Deze partijen vullen elkaar op onderdelen aan (het farmaceutische pallet van de openbare apothekers is anders dan dat van de politheken), maar zijn op onderdelen ook elkaars concurrenten. Samenwerking is dus geen vanzelfsprekendheid. ​

Gezamenlijke visie met de patient als vertrekpunt

In één van de grootste steden van ons land heeft Vintura met de openbare apothekers en de politheek van een groot STZ-ziekenhuis een gezamenlijke visie ontwikkeld voor de medicatieverstrekking tijdens de ANW-uren.

Samen hebben we een ambitie geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit en service van de medicatieverstrekking waarbij we de 24/7-toegang tot medicatie voor de patiënt centraal hebben gesteld. Ook de randvoorwaarden met betrekking tot de bedrijfsvoering en financiën hebben we opgesteld.

EEN GEZAMENLIJKE ONDERNEMING MET TOEKOMSTBESTENDIGE MEDICATIEVERSTREKKING

Aan de hand van een aantal scenario’s en ontwerpcriteria hebben de apothekers en betrokkenen van het ziekenhuis een goed onderbouwde keuze gemaakt voor de toekomstige samenwerking, nl. de integratie van beide bedrijven. We hebben diverse andere initiatieven in Nederland bezocht en uitgevraagd wat welke overwegingen betrokkenen hadden bij de gemaakte keuzes.

Door expliciet te zijn in de voor- en nadelen van ieder scenario voor iedere partij, ontstond er reeds tijdens het proces vertrouwen in de nieuwe, gezamenlijke organisatie.​

Kort na afronding van het visietraject zijn de openbare apothekers en het ziekenhuis gestart met de realisatie van de nieuwe organisatie met als uitkomst dat de inwoners van deze grote regio 24/7 toegang blijven houden tot medicatie.​

Ik hecht grote waarde aan een analytische benadering in mijn werk: een kritische blik, gedegen analyses en geen genoegen nemen met middelmatigheid.