12-01-2017

Wat zijn voor ziekenhuizen de succesfactoren in 2017?

De ziekenhuissector is volop in beweging. Het is daarom als ziekenhuis essentieel een gebalanceerd strategisch raamwerk te hebben. Zo kunt u vanuit eigen kracht de toekomst vorm te kunnen geven. We zien daarbij zeven succesfactoren bij het formuleren van de strategie en de implementatie daarvan.

Lees verder of bekijk onze korte video over de 7 succesfactoren voor ziekenhuizen.

 Succesfactoren strategie ziekenhuizen en implementatie

Figuur 1: Succesfactoren bestaan uit neerzetten strategisch raamwerk en het vervolgens inrichten van de organisatie.

Gebalanceerd strategisch raamwerk

De eerste vier succesfactoren hangen samen met het neerzetten van een strategisch raamwerk: weet waarom u wat en voor wie doet.

  • 1. Een strategisch raamwerk: ziekenhuis en MSB (medisch specialistisch bedrijf) bouwen een gezamenlijk strategisch raamwerk met gezamenlijke strategische doelstelling. Dus gezamenlijke missie, met gedeelde strategie en gedeeld financieel risico.
  • 2. Echte focus op patiëntgroepen: weet op welke doelgroep je je richt en op wie je je niet richt. Durf te focussen op specifieke patiëntgroepen en maak expliciet wat dat betekent.
  • 3. Transparantie zorgportfolio: kwalitatief, kwantitatief en financieel. Analyseer deze informatie met de vakgroepen en laat ze zich hierover uitspreken.
  • 4. Gedegen zorgconcept: als helder is voor wie u er bent en wat u biedt, maak deze belofte dan heel concreet met een gedegen zorgconcept. Wat kan de patiënt verwachten en wat betekent het voor de medewerkers?

Hoe richt u uw organisatie in?

Als u het strategisch raamwerk, met missie, doelgroep en propositie hebt geformuleerd, hoe implementeert u dit vervolgens binnen uw organisatie? De volgende drie succesfactoren gaan daarom over het op passende wijze inrichten van uw organisatie.

  • 5. Richt de organisatie in rondom patiëntgroepen. Hiermee wordt de multidisciplinaire samenwerking, maximaal gefaciliteerd. Denk bijvoorbeeld aan RVE vrouw-kind of RVE Oncologie.
  • 6. Integraal capaciteitsmanagement: maak de stap naar Integraal capaciteitsmanagement waarbij allocatie van capaciteit aansluit op uw strategische keuzes. Beloftes rondom toegangstijden en doorlooptijden kunt u hierdoor waarmaken en schaarse capaciteit wordt veel efficiënter benut.
  • 7. Open en veilige cultuur: maak fouten en dilemma’s bespreekbaar. Dit is essentieel voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Geef uw organisatie concrete handvaten en geef als bestuurder zelf het goede voorbeeld.

Hoe ziet uw strategisch raamwerk voor het komende jaar eruit?

Heeft u hulp nodig bij het formuleren van uw strategisch raamwerk voor het komende jaar? Neemt u dan rechtstreeks contact op met een van onze partners: Remco Bervoets  of Noël van Oijen  bel ons algemene nummer (035 – 54 33 540).

Delen
Wij vertellen je graag meer