07-09-2017

Wat ziet VWS als haar rol in het stimuleren van VBHC?

Wouter van de Sande, MT lid Directie Markt en Consument bij VWS, ligt toe wat de aanpak is van VWS in het stimuleren van Value-Based Healthcare (VBHC). Vintura interviewde Van de Sande tijdens de VBHC-bijeenkomst op 15 juni.

Wat is de ambitie van VWS ten aanzien van VBHC?

Ambitie van VWS voor 2021 is dat we voor 50% van de ziektelasten de uitkomsten in beeld willen hebben. Hierbij gaan we niet het wiel zelf uitvinden, maar kijken vooral ook wat ICHOM en andere internationale organisaties ontwikkeld hebben en kijken hoe we dat in NL kunnen toepassen.

Wat is de rol van VWS in het stimuleren van VBHC?

Op sommige onderdelen moeten we regie pakken, bijvoorbeeld als het gaat om het in beeld brengen van uitkomstenindicatoren. Met de transparantie kalender en het zorginstituut kunnen we daar ook sturend in optreden. En moet dat ook om ervoor te zorgen dat dezelfde dingen geregistreerd worden (red: door alle partijen).

Van de Sande geeft aan dat als het gaat over bekostiging en integrale zorgverlening, het initiatief veel meer van onderop moet komen en dat de rol is van VWS om knelpunten (tijdelijk) te verwijderen: “We hebben nu al een programma zoals de innovatieplaats cure* waarin we instellingen die tegen knellende wet- en regelgeving aanlopen, proberen te helpen”. De innovatieplaats biedt 15 zorgaanbieders de mogelijkheid om hun zelf bedachte werkwijze in de praktijk te brengen. De huidige regelgeving die hen nu in de weg staat, gaat de overheid (bij wijze van proef) tijdelijk buiten werking stellen, zodat ze: (1) meer tijd hebben voor de patiënt, de kwaliteit van zorgverlening wordt verbeterd en (3) de zorg doelmatiger wordt.

Van de Sande geeft aan dat VWS ook deze aanpak heeft als het gaat over bekostiging: “In de wet die gaat over de bekostiging, zit ook een experimenteerartikel in. Ik ben ook aan het kijken hoe we initiatieven die op een ander manier willen bekostigen en daarin vastlopen, kunnen helpen. Dat doen we met samen met de NZA. Dit doen we enerzijds om hen te helpen, maar ook vanwege het ontwikkelen van de bekostiging.”

Bekijk hier het gehele interview met Wouter van de Sande, MT lid Directie Markt en Consument bij VWS.

De bijeenkomst “VBHC: stand van zaken in Nederland” organiseerde Bruggink Communicatie Support op 15 juni 2017 i.s.m. Vintura en ONVZ. De slides van deze bijeenkomst vindt u op de site van Bruggink Communicatie Support.

Delen