14-03-2017

Vinturianen zetten zich samen in voor palliatieve zorg

Drie consultants van Vintura, Sharon en Désirée, gaan zich in het kader van hun leadership development programma inzetten voor het goede doel: Stichting PalliaLiefje. Gezamenlijk met PalliaLiefje gaan ze bepalen welke toegevoegde waarde PalliaLiefje heeft naar de toekomst toe en hoe dit het beste te organiseren.

Gedreven vanuit onze missie

Remco Bervoets, partner bij Vintura, licht toe waarom Vintura dit doet: “Gedreven vanuit onze missie, creating meaningful impact in healthcare together, willen we graag pro-bono een organisatie helpen die daarvoor eigenlijk niet de middelen, maar zelf wel (potentieel) veel impact heeft in de maatschappij. Belangrijk aspect is dat de organisatie die wij gaan ondersteunen ons ook echt raakt, zowel qua missie als de betrokkenheid van het team. Via een van onze klanten kwamen we in contact met PalliaLiefje en zijn we enthousiast geworden over deze stichting en de mogelijkheden om hen een stap verder te helpen.”

Waar staat Pallialiefje voor?

Het PalliaLiefje is een landelijk symbool voor het bespreekbaar maken van palliatieve zorg. Stichting PalliaLiefje is van mening dat palliatieve zorg een vanzelfsprekend onderdeel van het behandeltraject van ongeneeslijk zieken moet zijn. Zo zou het gesprek over de mogelijkheden van palliatieve zorg eerder moeten worden gevoerd en niet pas als laatste keuze in een behandeltraject.

Openheid blijkt lang niet altijd vanzelfsprekend en Stichting PalliaLiefje wil het taboe hierover doorbreken. Het doel van de stichting is pas bereikt als patiënten niet klakkeloos een behandeltraject accepteren, maar zich bewust zijn van keuzemogelijkheden.

Wat gaan we doen voor PalliaLiefje?

Samen met het bestuur van PalliaLiefje, hebben we de doelstellingen geformuleerd voor onze bijdrage. Kort samengevat komt dat hier op neer dat we gezamenlijk een toekomstplan voor de komende twee tot drie jaar gaan maken dat PalliaLiefje scherp beschrijft: waarom het bestaat, voor wie, met welk aanbod en hoe het zich organiseert.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

  • Identificeren welke onvervulde behoefte PalliaLiefje wil en kan adresseren
  • Bepalen concreet toekomstbeeld (doelgroep, aanbod, organisatie)
  • Opstellen van voorstel voor het vervolgtraject (plan van aanpak, communicatieplan)

Désirée van der Heide: “We gaan ons alle drie inzetten voor deze opdracht. Daarnaast lopen we een dag mee in een hospice, zodat we de behoefte van de doelgroep beter snappen en zelf te ervaren waar PalliaLiefje voor staat.”

Wat houdt het leadership development programma bij vintura in?

Bij Vintura krijgt het ontwikkelen van mensen veel aandacht. Zowel bij de klant, maar zeker ook intern. Zo kregen drie ervaren consultants, Sharon, Désirée en Bart-Jan, de kans zich nog verder te ontwikkelen middels deelname aan een intern leadership development programma. Het programma heeft circa twee jaar geduurd en bevindt zich nu in de slotfase. Onderdelen van het programma waren een assessment, trainingen op het terrein van commerciële vaardigheden, coachend leidinggeven, effectief communiceren, intervisiebijeenkomsten en individuele trainingen.

Het programma wordt nu afgerond met een gezamenlijk pro-bono project voor PalliaLiefje waarmee de drie consultants duurzame impact kunnen realiseren. Désirée van der Heide: “Met het programma heb ik een versnelling kunnen geven aan mijn ontwikkeling als professional en leiderschapsvaardigheden. Daarnaast vind ik het erg bijzonder om dit proces samen met mijn collega’s te beleven”.

Delen