27-07-2017

Santeon: we hebben de patiënt ook echt aan tafel in onze verbeterteams

Value-Based Healthcare (VBHC) gaat over het betrekken van alle relevante stakeholders, waaronder met de patiënt. Samyra Keus, projectleider (VBHC) bij OLVG/Santeon vertelt tijdens de VBHC-bijeenkomst op 15 juni j.l. hoe zij de patiënt zoveel mogelijk betrekken: “Dat doen we op meerdere manieren.” De patiënten zitten in de indicatorenset die we gebruiken, ontwikkeld door specialisten en patiënten.”

“We hebben de patiënt echt aan tafel in de verbeterteams die iedere twee maanden samenkomen, naast de zorgverleners. Zij denken mee over wat de uitkomstem, processen en kosten zijn waar we data voor ophalen. En als we verschillen zien: welke verschillen vinden we het meest interessant?” “Als we komen tot en verbeterinitiatief, pakken we dit ook samen met de patiënt op en evalueren we dit.“

Ze vervolgt: “Door inbreng van patiënten kunnen de indicatoren ook verschillend worden.” In deze video licht Keus dit toe aan de hand van twee voorbeelden. Bekijk hier het gehele interview en hoor meer over hoe de verschillende Santeon-ziekenhuizen met elkaar samenwerken en hoe ze een goede vertrouwensbasis creëren.

De bijeenkomst “VBHC: stand van zaken in Nederland” organiseerde Bruggink Communicatie Support op 15 juni 2017 i.s.m. Vintura en ONVZ. De slides van deze bijeenkomst vindt u op de site van Bruggink Communicatie Support.

Delen