03-01-2019

Pacmed: “Onze organisatie is veel volwassener geworden.”

Op 9 november 2017 won Pacmed de jaarlijkse Vintura Impact in Healthcare award. Hoe is het met hen gegaan sinds het winnen van deze award?

Samen met artsen ontwikkelt Pacmed beslissingsondersteunende software. Dit doet Pacmed door een combinatie van medische expertise en machine learning los te laten op grote hoeveelheden data uit de praktijk. Met de software van Pacmed kan een arts bijvoorbeeld met één klik de verwachte uitkomsten van verschillende behandelopties inzien op basis van de resultaten van de behandeling van vergelijkbare patiënten in de praktijk.

Naast de award ontving Pacmed van Vintura een prijs van € 10.000 en vijf consultancydagen. Onze collega’s Noël van Oijen, Aart-Willem Saly en Fiona Suwandy hielpen hen bij het verder vormgeven van hun strategie in de ziekenhuiszorg. Samen met mede-oprichter Wouter Kroese blikt Fiona terug op het afgelopen jaar.

Hoe kijken jullie terug op het winnen van deze award?

“Sinds de Vintura award gaat het onzettend hard. We waren destijds met vijf man en twee stagiairs. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een team met ruim twintig mensen. We zijn daarom ook verhuisd naar een grotere werkplek binnen de FreedomLab Campus in Amsterdam. Ons team bestaat uit data scientists, artsen, en mensen die er voor zorgen dat software zorgvuldig kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd.”

“Eerder waren we georganiseerd als projectorganisatie. Als we bijvoorbeeld met een academisch ziekenhuis software gingen ontwikkelen, begonnen we vaak praktisch from scratch. Inmiddels werken we in productteams, waarbij we veel programmeercode kunnen hergebruiken die uitgebreid getoetst en geoptimaliseerd is en waarmee we software kunnen maken die gereed is voor implementatie. Deze teams worden tegenwoordig geleid door artsen, die zorgen dat medische expertise van de academische partners en de behoeften van arts en patiënt in de dagelijkse praktijk nog beter worden meegenomen in de productontwikkeling. Ook bevatten de teams data engineers die de software implementeren en QA/RA managers die zorgen dat het hele ontwikkelproces voldoet aan alle vereisten rondom certificeringen en kwaliteitsmanagement.”

Wat heeft de award Pacmed gebracht?

“Vintura heeft ons heel goed geholpen om keuzes te maken. Er komt veel bij kijken om zorgvuldig software te ontwikkelen en te implementeren. Wij kunnen niet alle kansen die onze kant op komen pakken. Vintura heeft ons erg geholpen met het aanbrengen van focus op de gebieden waar we het meest kunnen betekenen voor patiënten en het betaalbaar houden van de zorg. We hebben nu drie goed draaiende productteams met ieder een eigen focus: triage op de huisartsenpost, IC-ontslag en chronische aandoeningen in de huisartsenzorg. Daarnaast start volgend jaar een vierde team om ons werk rondom oncologie, chirurgie en het adequater voorschrijven van dure geneesmiddelen te versnellen.”

“Met de ervaring van Vintura hebben we een goed beeld gekregen hoe we verankering in de zorg kunnen creëren door de juiste ziekenhuizen en de juiste stakeholders te benaderen. Ook hebben we op het Vintura-event (1) veel nieuwe relevante contacten opgedaan waarmee we in gesprek zijn. De geldprijs hebben we ingezet voor ons werk in de huisartsenzorg. Na de implementatie van onze software voor urineweginfecties richten we ons daar nu op chronische aandoeningen. Door de complexiteit, schaal en impact van deze aandoeningen, denken we in dat gebied nog meer voor huisarts en patiënt te kunnen betekenen.”

“Ook mijn eigen rol binnen Pacmed is enorm veranderd. Vorig jaar had ik vooral een vrije en externe rol en ondersteunde ik vanuit medisch perspectief bij de productontwikkeling. Nu probeer ik vooral de teams vooruit te helpen en ben ik bezig met de grotere samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben Willem, Hidde (2) en ik de verantwoordelijkheden meer gesplitst. Dit geeft mij meer ruimte om me te richten op strategie en het vormen van structurele partnerships. De dagen met jullie zijn overigens een belangrijke stok achter de deur geweest om ook over de langere termijn na te denken.”

waar staan jullie over een jaar?

“De eerste jaren hebben wij ons gericht op de kansen om met machine learning van meerwaarde te zijn. Dit betekent dat we vooral samenwerkten op afdelingsniveau met academische ziekenhuizen. Nu we de eerste succesverhalen hebben gecreëerd, is het tijd om over te gaan tot structurele implementatie en opschaling en om de randvoorwaarden te creëren om de volledige potentie van machine learning in de zorg te gaan bewerkstelligen. We zijn daarom nu met verschillende besturen van academische en STZ-ziekenhuizen samenwerkingen aan het opzetten. We willen hen koploper maken op het gebied van datagedreven, op-maat-gemaakte medische besluitvorming. Deze ziekenhuizen kunnen een belangrijke rol gaan spelen in het creëren van het zorgsysteem waar wij van dromen: een continu lerend zorgnetwerk waar de ervaring van iedere patiënt direct bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor iedere volgende, en waar het veld de regie houdt over de zorgvuldige ontwikkeling en implementatie van machine learning algoritmen.“

“Over een jaar hoop ik dat onze software op de drie focusgebieden geïmplementeerd is, in ieder geval in wetenschappelijke setting. Ook hoop ik dat we dan nog meer meerjarige partnerships hebben opgezet met academische ziekenhuizen en andere onderzoeksinstellingen die veel data verzamelen.

Onze technologie heeft nog een lange weg te gaan; de zorg moet nog heel veel stappen maken, maar ‘we are in it for the long run’ en we zien gelukkig veel positieve ontwikkelingen en enthousiasme in het veld.”

(1) De award die Pacmed ontving, werd uitgereikt tijdens het Vintura Impact in Healthcare event 2017.

(2) Respectievelijk mede-oprichter en director bij Pacmed.

Meer informatie over de Vintura Impact in healthcare Award

Jaarlijks reikt Vintura de Vintura Impact in Healthcare award tijdens het Vintura Impact in Healthcare event. Met het organiseren van het Vintura Impact in Healthcare event wil Vintura de verschillende stakeholders in de zorg dichter bij elkaar brengen en een boost geven aan jonge, baanbrekende initiatieven die grote impact voor de patiënt (kunnen) hebben. Zo wil Vintura een bijdrage leveren aan het realiseren van betere zorg die beschikbaar én betaalbaar is voor alle patiënten.

Ga hier naar de pagina met alle informatie, data en aanmeldingsprocedure van de Healthcare Award.

Delen