21-11-2018

IBDream wil 5.000 IBD-patiënten gaan bedienen in 2020

Vijf Nederlandse ziekenhuizen hebben de handen ineen geslagen om optimale zorg te leveren aan mensen die lijden aan Inflammatory Bowel Disease (IBD). IBDream, een persoonlijk online dossier, dat tevens dient als onderzoeksregister, wordt hiervoor ingezet.

IBDream bedient nu 2.000 patiënten. De ambitie is om in 2020, door meer ziekenhuizen te laten aansluiten, maar liefst 5.000 patiënten te bereiken. Het farmaceutisch bedrijf Janssen ondersteunt de IBDream-ziekenhuizen bij het realiseren van deze ambitie. Consultancybedrijf Vintura heeft het projectmanagement verzorgd.

Met IBDream heeft de arts of verpleegkundige een goed overzicht van de behandeling en uitkomsten, per patiënt en voor de gehele patiëntenpopulatie. Het inzicht in het ziekteverloop helpt daarnaast ook patiënten om meer grip op hun aandoening te krijgen en stelt farmaceutische bedrijven, op basis van geanonimiseerde data, beter in staat om innovatieve therapieën in IBD te ontwikkelen en op een goede manier aan te bieden. Om deze redenen is IBDream in de afgelopen jaren gesponsord door meerdere farmaceutische bedrijven (AbbVie, Celgene, Takeda, Pfizer, Janssen, Dr Falk, MundiPharma, MSD) en ZonMW, een overheidsinstelling die gezondheidsonderzoek financiert.

Oprichten IBD-database

In 2011 richtten Dr. Rachel West, Drs. Tessa Römkens en Drs. Jeroen Jansen de initiële IBD-database op in het Franciscus Gasthuis en Vlietland Rotterdam, het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Vervolgens sloten het Medisch Spectrum Twente en het Radboudumc aan, onder leiding van Dr. Maurice Russel en Dr. Frank Hoentjen, en werd de database verder uitgebouwd tot IBDream. De belangrijkste redenen om IBDream op te zetten waren enerzijds IBD-patiënten de best mogelijke zorg geven, op een manier die past bij het individu, anderzijds de zorg betaalbaar houden.

Project IBDream 2.0

Als vervolgstap is het project IBDream 2.0 van start gegaan, een uitbreiding van IBDream zowel qua bereik als inhoud van dit register. Dr. Frank Hoentjen, MDL-arts Radboudumc Nijmegen en bestuurslid van IBDream, licht dit verder toe: “Het doel van dit project is om de gebruiksvriendelijkheid verder te verbeteren en alle mogelijkheden van IBDream te benutten. Concreet betekent dit onder andere dat IBDream tegen 2020 5.000 patiënten wil gaan bedienen door de samenwerking aan te gaan met nog eens vijf nieuwe ziekenhuizen.“

Bijdrage aan waardegedreven zorg

Het project IBDream 2.0 wordt financieel ondersteund door het farmaceutisch bedrijf Janssen. Daarnaast delen Janssen en Vintura gezamenlijk hun expertise en tools met het IBDream team in het kader van innovatie en zorgverbetering. Zij doen dit vanuit hun beider ambitie om bij te dragen aan waardegedreven zorg, als manier om de gezondheidszorg duurzaam betaalbaar en tegelijk innovatief te houden.

“Janssen wil bijdragen aan een toekomst waarin zorg wordt bekostigd op basis van de werkelijke waarde voor de patiënt, ofwel een Nederlands zorglandschap gebaseerd op de principes van Value Based Healthcare” zegt Michel Van Agthoven, Director External Affairs Nederland bij Janssen-Cilag B.V. in Breda.

Delen