18-05-2024

#70 GelijkGezond: Ongelijke behandeling voor gelijke uitkomsten

GelijkGezond is het initiatief van Marcel Geurts, Anouk Op het Veld en Joris van Eijck dat de strijd aanbindt met de gezondheidsverschillen in Nederland.

GelijkGezond is het initiatief van Marcel Geurts, Anouk Op het Veld en Joris van Eijck dat de strijd aanbindt met de gezondheidsverschillen in Nederland. De 20% mensen met de laagste inkomens leeft gemiddeld ruim 9 jaar korter dan de 20% mensen met de hoogste inkomens. Het verschil in gezonde levensverwachting tussen arm en rijk is met ruim 22 jaar nog groter. En deze verschillen nemen toe, maar niet als het aan GelijkGezond ligt!

Het verkleinen van gezondheidsverschillen is een ambitie die in veel regionale plannen in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) beschreven staat. GelijkGezond gaat gericht en praktisch aan de slag om gericht voor de échte vraag van de burger oplossingen en ondersteuning te zoeken, ongeacht de bron van de financiering. Daarbij is een grote rol voor de huisarts en de gemeente weggelegd en wordt bestuurlijke drukte en hulpverlenersdrukte vermeden.

Om dit structureel mogelijk te maken, werkt GelijkGezond als stichting samen met een aantal financiers die hiervoor bereid zijn akkoord te gaan met een bescheiden financieel en een hoog maatschappelijk rendement.

Meer informatie over GelijkGezond is te vinden op www.gelijkgezond.nl

Delen
Uitstekende zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden in een vergrijzende populatie, dat is mijn missie!