18-03-2024

#68 Ivo Knotnerus: ‘Een ideaal zorgstelsel bestaat niet’

Ivo Knotnerus, regiomanager bij zorgverzekeraar VGZ, vertelt hoe, zoals hij het zelf noemt, prutsen in zorgnetwerken in de regio leidt tot slimme zorg.

Ivo Knotnerus, regiomanager bij zorgverzekeraar VGZ, vertelt hoe, zoals hij het zelf noemt, prutsen in zorgnetwerken in de regio leidt tot slimme zorg. Het verbeteren van de samenwerking in die netwerken en het gericht werken aan het oplossen van specifieke knelpunten leiden tot het verbeteren van de zorg. Dat kan binnen de grenzen van het huidige zorgstelsel. Niet stelselmaatregelen maar gerichte verbeteringen in de praktijk leiden tot betere zorg. Want een ideaal zorgstelsel bestaat niet.

Delen
Uitstekende zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden in een vergrijzende populatie, dat is mijn missie!