13-06-2018

Bundled effort om bundled payments te implementeren

Een select gezelschap van bestuurders binnen het zorgdomein ging met elkaar in gesprek gegaan over Value-Based Healthcare (VBHC) en de rol van Bundled Payments hierin in het bijzonder. Zorgbestuurders en zorgverzekeraars zien Value Based Healthcare en bundled payments (ketenfinanciering) als de weg voorwaarts voor de zorg in Nederland.

versnellen implementatie value-based healthcare en Bundled Payments

Op woensdagavond 4 april 2019 vond de strategieavond ‘Implementatie VBHC en bundled payments’ plaats, georganiseerd door Stichting Digitalezorg.nl en consultancybureau Vintura i.s.m. ABN Amro en VitalHealth. Circa dertig bestuurder en VBHC-experts van zorgverleners, zorgverzekeraars en industrie discussieerden samen met special guest Harvard Professor Robert S. Kaplan, over wat er nodig is om de implementatie van bundled payment (ketenfinanciering) in Nederland te versnellen. De conclusies van deze avond zijn vastgelegd in de white paper ‘Bundled effort om bundled payments te implementeren’. 93% van de aanwezigen zag bundled payments als de weg voorwaarts voor de zorg in Nederland.

Bundled payments vraagt om bundled effort

Resultante is de white paper ‘Bundled effort om bundled payments te implementeren’. Deze bevat een samenvatting van de gevoerde discussie en de belangrijkste conclusies, aangevuld met een analyse van de complexiteit van Bundled Payments en oplossingsrichtingen hoe hiermee om te gaan. De oplossing voor succesvolle Bundled Payments lijkt te liggen in de realisatie van echte Integrated Practice Units.

Zeker is dat de implementatie van Value-Based Healthcare en Bundled Payments op gang is gekomen en er op meerdere plekken in Nederland initiatieven zijn opgezet. Vanuit internationaal perspectief wordt Nederland gezien als voorloper en dat moeten we vasthouden. Hier en daar worden mooie successen geboekt, maar vasthoudendheid, kennisdeling en focus op opschaling is nodig. Tijd dus om door te pakken en onze zorg écht anders te organiseren!

De drie belangrijkste aandachtsgebieden hierbij zijn: (1) het leiden van de verandering, (2), het doorbreken van de budgetsilo’s en (3) zorgen voor opschaling en standaardisatie. Dat zijn de conclusies in de zojuist verschenen white paper ‘Bundled effort om bundled payments te implementeren’.

Bundled payments is een manier om zorg te financieren waarbij de uitkomst over een geheel zorgpad voor een specifieke aandoening centraal staat. Tijdens de strategieavond bleek dat de aanwezigen bundled payments zien als veelbelovend concept, maar complex om in te richten. Het vraagt om een systeemverandering en een gezamenlijk verantwoordelijkheid van zorgverleners, zorgverzekeraars, overheid en industrie.

Initiatiefnemer Martijn Claus van Stichting Digitalezorg.nl: “Ik geloof dat VBHC onze zorg werkelijk kan veranderen maar dat moet dan wel gepaard gaan met een verandering in hoe wij financieren. Deze financiering moet zodanig ingericht zijn dat het ook werkelijk alle partijen stimuleert om patiëntwaarde te verhogen en zorgkosten te verlagen.” Organisatoren Digitalezorg.nl, Vintura, ABN Amro en VitalHealth hebben als doel om de invoering van VBHC in Nederland te versnellen door het bundelen van kennis en ervaring.

Lees de white paper ‘Bundled effort om bundled payments te implementeren, één zorgketen, éen budget en bedenk wat de bijdrage van uw organisatie is om de zorg anders te organiseren.

DOWNLOAD DE WHITE PAPER BUNDLED PAYMENTS

MEER WETEN OVER VALUE-BASED HEALTHCARE IN DE ZORG?

Vintura heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met Value-based Healthcare, in de zorg en farma, met projecten op VBHC strategie, zorgpadontwikkeling, ketensamenwerking, training en contractering. Wilt u meer informatie? Neem rechtstreeks contact op met Koen Jansen of bel ons algemene nummer 035 – 54 33 540.

Delen