06-07-2022

#50 ‘Op basis van inzicht uit data steeds betere beslissingen nemen voor de zorg’

In deze aflevering spreekt Arno Rutte met Rolf Bremmer van LOGEX. LOGEX verschaft inzichten op basis van data voor bijna 90% van de Nederlandse ziekenhuizen. Deze inzichten worden gebruikt voor afspraken over vergoedingen voor medisch specialisten én voor het kiezen van de beste behandelopties.

Een zeer interessant gesprek over de rol van data bij het steeds beter kunnen besturen van een ziekenhuis, dat in lijn ligt met de afspraken die het ziekenhuisbestuur daarover maakt met zorgverzekeraars en andere belanghebbenden. Rolf geeft aan dat data niet alleen een rol speelt bij de bekostiging, maar ook steeds vaker helpt om arts en patiënt samen te laten beslissen over de beste behandeloptie. Aan artsen wordt continu gevraagd om veel informatie vast te leggen. Door die informatie slim te ontsluiten en te analyseren, kan de effectiviteit van behandelopties steeds beter worden ingeschat. Daarmee kom je tot een dynamische kwaliteitsregistratie en verbetert de zorg.

Rolf: “De zorg en de betaalbaarheid zullen niet verbeteren door medisch specialisten te verplichten om in loondienst te gaan.”

Luister de podcast nu op je favoriete platform:

Apple podcasts: https://lnkd.in/eMz6tVxb
Spotify: https://lnkd.in/eU9fh3y5
Soundcloud: https://lnkd.in/eWF4kW-9

Delen
Uitstekende zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden in een vergrijzende populatie, dat is mijn missie!