06-10-2017

Externe randvoorwaarden voor Value-Based Healthcare

Centrale regie is nodig voor verbeteren van waarde voor de patiënt

Bijna een derde van de barrières die de implementatie van Value-Based Healthcare (VBHC) in Nederland in de weg staan, hebben te maken met beperkingen van het huidige bekostigingssysteem. Dat blijkt uit het marktonderzoek dat wij recent hebben gepubliceerd. Geld is dus een belangrijk gegeven om de juiste prikkels in het systeem te creëren. Toch is de huidige financieringsstructuur niet de enige randvoorwaarde waar we op nationaal niveau iets mee moeten doen voor volledige adoptie van VBHC.

VBHC in Nederland: de noodzaak van centrale regie

De drie belangrijke onderliggende doelen van VBHC zijn efficiency (= lagere kosten), repeteerbaarheid (= betere kwaliteit) en vergelijkbaarheid (= meer transparantie). Voor al deze doelen is een landelijke schaal nodig.

Op dit moment wordt er sterk geleund op lokale initiatieven en leiderschap en is er weinig centrale sturing. Ondanks dat we al het lokale enthousiasme hard nodig hebben om eerste stappen te zetten, schuilt hier ook een enorm gevaar in: versnippering. Versnippering staat schaalvergroting in de weg en daarmee efficiency, repeteerbaarheid en vergelijkbaarheid. Gebrek aan centrale sturing kan dus uiteindelijk efficiënte en volledige adoptie van VBHC in de weg staan.

Meer centrale regie op nationaal niveau is noodzakelijk. Dit voorkomt niet alleen versnippering, maar leidt ook tot versnelling van brede implementatie van VBHC in Nederland. Daartoe hebben wij een Nationaal Groeipad voor VBHC gedefinieerd. In dit Groeipad onderscheiden we vier fasen die elkaar logisch in de tijd opvolgen. Hiermee wordt duidelijk wie deze centrale rol op zich moet gaan nemen.

Het nationaal groeipad voor VBHC: van inzicht naar verbetering

Het Nationale Groeipad voor VBHC bestaat uit vier fasen. Namelijk: 1) het creëren van inzicht in waarde (transparantie), 2) inkoop op waarde, 3) verbeteren van waarde (door integratie) en 4) integrale bekostiging van zorg.

Het is duidelijk dat deze fasen in sequentie zullen moeten plaatsvinden. Om inkoop op waarde (fase 2) mogelijk te maken, zal men eerst inzicht moeten creëren in de geleverde waarde (fase 1). Hierbij is het cruciaal dat we geen appels met peren vergelijken en nationale afspraken maken rondom uitkomstdefinities en standaarden voor verschillende ziektebeelden. Ook is het belangrijk dat er een landelijke IT-infrastructuur wordt geïmplementeerd voor betere data-uitwisseling en om waarde inzichtelijk te maken voor verzekerden.

Inkoop op waarde is een belangrijke prikkel die de verbetering van waarde zal stimuleren (fase 3). Zorgverleners trachten verdere besparingen en verbeteringen te bereiken door verdere integratie tussen de, 1e, 2e en 3e lijn. Door integratie verschuift de focus voor verbetering in de tijd van individuele behandeling, naar intern zorgpad, naar tenslotte integratie van de gehele keten. Daardoor wordt het mogelijk om onze zorg integraal te bekostigen (fase 4).

Patiënt de grote winnaar!

Om de juiste infrastructuur te implementeren en ervoor te zorgen dat we de gerealiseerde waarde landelijk kunnen vergelijken, is het cruciaal dat VWS en zorgverzekeraars een centrale regie en/of faciliterende rol gaan pakken. Zij moeten de juiste randvoorwaarden creëren, m.n. een landelijke IT-infrastuctuur en standaarden, die transparantie zullen stimuleren en het groeipad verder in gang gaan zetten. Hierdoor gaan we versnippering tegen en zorgen we voor de schaal die nodig is voor succesvolle adoptie van VBHC.

Het eindresultaat van deze ontwikkelingen is een meer betrokken patiënt door beter inzicht in waarde (de patiënt weet waar hij/zij naar toe moet) en uiteindelijk een beter bediende patiënt (door verbeterde waarde). De patiënt is dus uiteindelijk de grote winnaar, en dat is waar het om draait!

Lees meer over de implementatie van Value Based Healthcare in het interview met partner Gérard Klop.

National Growth Path for VBHC
Figuur 1: Het Nationaal Groeipad voor VBHC. ©Vintura 2017
Delen