Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /www/wp-content/themes/duet-digital/single-news.php on line 32 Impressie en presentaties 6e editie zorg en life sciences event - Vintura Consultancy

Impressie en presentaties 6e editie zorg en life sciences event

Information

Date
02 mei 2016, 00:00 - 00:00

Location
Past event

Theme
6e editie van Vintura’s Zorg en Life Sciences event

Information

Date
28 september 2023, 00:00 - 00:00

Location
Past event

Theme
6e editie van Vintura’s Zorg en Life Sciences event

Op 10 november 2016 vond alweer de 6e editie van Zorg en Life Sciences event plaats. Het was een energieke en inspirerende bijeenkomst, met als thema 'Creating Meaningful Impact in Healthcare Together'. Op deze eventpagina vindt u een overzicht van alle presentaties, achtergrondinformatie van de initiatieven en een sfeerimpressie op video

Samenvatting van het event

Hier vindt u de video met de sfeerimpressie van het Zorg en Life Sciences event 2016.

Voor de 6e editie van Vintura’s Zorg en Life Sciences event kozen we voor een hele andere opzet. Aansluitend op het thema hadden we drie initiatieven geselecteerd die daadwerkelijke impact hadden gerealiseerd in het zorgveld. De drie innovaties (Stichting LEEFH, Ziekenhuisgroep Twente en Stichting mijnIBDcoach) hadden ieder een verschillende invalshoek: preventie, innovatie met patiënten en verandermanagement. Nadat alle drie de initiatieven een presentatie hadden gegeven, gingen we uiteen in kleine groepen. Ieder initiatief ontving tijdens deze sessies waardevolle tips om het initiatief te verbeteren of op te schalen en zo nog meer impact te maken. En we kozen een winnaar, MijnIBDcoach, die naar huis ging met 10.000 euro en 5 consultancydagen van Vintura, om zo het initiatief een extra boost te kunnen geven. We sloten de dag af met een walking dinner en goede gesprekken tussen de verschillende deelnemers.

Green Village, locatie Vintura Zorg en Life Sciences event
Locatie Green Village
Vakjury Vintura Zorg en Life Sciences event 2017 Peter van der Meer, Jasper van Grunsven, Bas Amesz, Cor Oosterwijk
Jury bestaande uit Peter van der Meer (Voorzitter RVB Albert Schweitzer Ziekenhuis), Jasper van Grunsven (Managing Director Amgen), Bas Amesz (Partner Vintura), Cor Oosterwijk (Directeur VSOP)

Presentatie Vintura

Gérard Klop, partner van Vintura, hield een inleidende presentatie over het thema “Creating Meaningful Impact in Healthcare Together” en de link die dit heeft met Vintura en Value-Based Healthcare.

Presentatie (slides) en film.

Gerard Klop Impact in healthcare event
Presentatie door Gérard Klop, Partner Vintura
Gérard Klop, Partner Vintura, Impact in healthcare event
Gérard Klop, Partner Vintura, Impact in healthcare event

InitiaTief 1: SCREENING BIJ FAMILIAIRE HYPERCHOLESTERROLEMIE (FH)

Presentatie door Janneke Wittekoek, Stichting LEEFH

Presentatie (slides) en film.

Janneke Wittekoek, Stichting LEEFH
Janneke Wittekoek, Stichting LEEFH
Stichting LEEFH terugkoppeling ronde tafel sessie Vintura
Terugkoppeling ronde tafel sessie aan Stichtimg LEEFH

Tijdens de rondetafel sessie na afloop van het plenaire gedeelte, gaven de deelnemers advies hoe de Stichting LEEFH dit initiatief nog verder kan brengen. Hier staat de samenvatting van het advies aan Stichting LEEFH.

Korte omschrijving initiatief 1: preventieve opsporing FH

Doel: vroegtijdige opsporing van patiënten met FH.
Wat: in de 14 landelijke centra vinden diagnose, DNA-onderzoek, opsporing van familieleden, counseling en behandeling plaats onder één dak.
Resultaat: Sinds de oprichting van de eerste centra in 2014, neemt het aantal gescreende familieleden exponentieel toe:

  • 270 in 2014,
  • 387 in 2015 en (waarschijnlijk)
  • 500 in 2016

Samenwerking: in de centra wordt landelijk en multidisciplinair gewerkt (internisten, cardiologen, kinderartsen, klinisch genetici, huisartsen). Daarnaast is er samenwerking met de Hartstichting, Hart & Vaatgroep, NIV, NVVC, NHG, VKGN en Erfocentrum.

INITIATIEF 2: 90 DAGEN METHODIEK

Presentatie door Ton Ruikes, Ziekenhuisgroep Twente

Presentatie (slides) en film.

Presentatie Ton Ruikes Vintura Impact in Healthcare
Ton Ruikes, Ziekenhuisgroep Twente
Terugkoppeling door Remco Bervoets tijdens Vintura Zorg en Life Sciences event 2016
Terugkoppeling ronde tafel sessie aan ZGT

Tijdens de rondetafel sessie na afloop van het plenaire gedeelte, gaven de deelnemers advies hoe de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) dit initiatief nog verder kan brengen. Hier staat de samenvatting van het advies aan ZGT.

Korte omschrijving initiatief 2: 90 dagen methodiek

Doel: naleving van ‘golden rules’ op gebied van patiëntveiligheid om daarmee de kwaliteit van zorg te verbeteren.
Wat: significante verbetering van de patiëntveiligheid binnen 90 dagen. Alle afdelingen moeten binnen 15, 30 of 90 dagen 100% scoren op één van de IGZ of VMS thema’s en de score hoog houden.
Resultaat: op alle thema’s is de score significant verhoogd:

  • Vitaal bedreigde patiënt: 59% >99%,
  • Kledingvoorschriften: 93% > 98%,
  • Overdracht: 72% > 91%,
  • Handhygiëne: 87% > 93%.

Samenwerken: professionals vanuit alle niveaus van ZGT werkten samen aan de verbetering. Thema’s werden geselecteerd door medische staf, zorgadviesraad, unithoofden en management.

INITIATIEF 3 en WINNAAr award: MIJN IBD-COACH

Presentatie door Tineke Markus-de Kwaadsteniet, Stichting MijnIBDcoach

Presentatie (slides) en film.

Tineke Markus-de Kwaadsteniet , Stichting MijnIBDcoach impact in healthcare vintura
Tineke Markus-de Kwaadsteniet, Stichting MijnIBDcoach
Impact in healthcare presentatie
Ronde tafel sessie MijnIBDcoach

MijnIBDcoach won de Vintura Healthcare Impact Award 2016 en ontvangt hiermee 10.000 euro en 5 consultancydagen van Vintura.

Tineke Markus-de Kwaadsteniet van MijnIBDcoach neemt de award in ontvangst

Tijdens de rondetafel sessie na afloop van het plenaire gedeelte, gaven de deelnemers advies hoe de Stichting MijnIBDcoach dit initiatief nog verder kan brengen. Hier staat de samenvatting van het advies aan de Stichting MijnIBDcoach.

Korte omschrijving initiatief 3: MijnIBDcoach

Doel: directere, duidelijkere en betere zorg voor patiënten met IBD.
Wat: e-Health tool die de verbinding legt tussen arts en patiënt, gekoppeld aan een wetenschappelijke database.
Resultaat: pilot met 900 patiënten heeft een positief resultaat: de zorg is persoonlijker, er zijn significant minder polikliniekbezoeken en in het spreekuur worden andere onderwerpen dan normaal besproken.
Samenwerking:  de ontwikkeling is een samenwerking tussen CCUVN, Ferring, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Centrum.

Binnenkort geven we hier ook een update over het advies dat MijnIBDcoach van Vintura ontvangt en de vervolgacties.