25-02-2019

Hoe organiseren we de zorg?

Hoe organiseren we de zorg? Ondanks veel goede initiatieven blijkt opschalen vanuit pilots vaak een (te) grote stap. Het moet anders en dus zullen we onszelf ook anders moeten organiseren.

Integraliteit als de sleutel voor succes?!

Na aanleiding van  de laatste ZorgSmeders sessie op 3 oktober 2018 over dit thema, geeft deze white paper een aftrap met een aantal gedachtes over de toekomst. In de white paper worden drie praktijkvoorbeelden uitgelicht die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd. Hieruit worden een aantal conclusies getrokken en vormen we gedachten over de toekomst, waarbij een aantal uitgangspunten als hypothese op tafel worden gelegd rond inrichting, coördinatie en ICT-integratie.

Lees de white paper over hoe integraliteit de sleutel voor succes kan zijn:

DOWNLOAD DE WHITE PAPER

ZorgSmeders

ZorgSmeders is een initiatief van ABN AMRO, Philips VitalHealth en Vintura die de schouders willen zetten onder de verbetering van het zorgstelsel. Binnen ZorgSmeders worden bestuurders binnen het zorgdomein (ziekenhuizen, klinieken, eerstelijnszorg, verzekeraars, industrie en politiek) op regelmatige basis bijeengebracht door de organisatoren (ABN AMRO, VitalHealth en Vintura) om vervolgstappen te zetten op weg naar betere, meer waardegedreven zorg (Value-Based Healthcare).

Model van porter technology platform
Figuur 1: VBHC-model van Porter ©Vintura

Bovenstaande VBHC-model van Porter vormt een leidraad voor de ZorgSmeders bijeenkomsten. Op basis van de eerste sessie rond bundled payments is het white paper “Bundled efforts om bundled payments te implementeren” verschenen (mei 2018). Dit artikel is geschreven n.a.v. de tweede bijeenkomst rond organisatie van zorg. In april 2019 zal de derde sessie plaatsvinden rond Digitalisering en Virtual care als katalysator voor nieuwe organisatievormen.

Meer weten over value-based healthcare in de zorg?

Vintura heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met Value-based Healthcare, in de zorg en farma, met projecten op VBHC strategie, zorgpadontwikkeling, ketensamenwerking, training en contractering. Wilt u meer informatie? Neem rechtstreeks contact op met Koen Jansen.

Share