15-11-2022

Whitepaper: Whole Genome Sequencing in kanker diagnostiek – betaalbaar beter​

De zorgvraag neemt toe en de middelen (financiën en mensen) zijn schaars. Problemen in het leveren van zorg worden groter en (ingrijpende) keuzes zijn nodig. De urgentie neemt toe. Keuzes maken is daarom belangrijk. Met name in de oncologie is de juiste diagnostiek om de juiste behandeling aan de juiste patiënt te geven erg belangrijk. Hoe Whole Genome Sequencing (WGS) kan helpen met het maken van deze keuzes lees je in ons nieuwe whitepaper: WGS in kanker diagnostiek – betaalbaar beter. Deze whitepaper is gemaakt in samenwerking met Equalis Strategy & Modeling en Hartwig Medical Foundation​.

Tijdens dit project hebben we verschillende partijen samengebracht om over dit vraagstuk na te denken. Oncologen, pathologen, hoofd laboratoria en klinische moleculair biologen vanuit 2 grote academische ziekenhuizen hebben meegewerkt. Naast het structureren van het probleem en de juiste context, was een cruciaal punt ook het boven tafel krijgen van de juiste data om de analyses te kunnen doen. Op 4 verschillende domeinen hebben we de waarde van WGS in de Nederlandse oncologische zorg aangetoond. Dit duidelijke beeld van de waarde van WGS biedt een goede basis voor het starten van de discussie over de eventuele inclusie van WGS in het zorgpad.

Overzicht van de werking van een lerend zorgsysteem in de oncologie_Hartwig_Vintura whitepaper
Figuur 1: Overzicht van de werking van een lerend zorgsysteem in de oncologie

“Het was interessant om met meerdere partijen samen over dit complexe vraagstuk na te denken. Doormiddel van het structuren van het probleem en stapsgewijs opbouwen van de analyses, zijn we in staat geweest om een duidelijk beeld te vormen over de waarde van WGS in de Nederlandse oncologische zorg. Het is zeker een project waar ik trots op ben.” – Rianne Ernst​

Bedrijfseconomische analyse

In deze whitepaper onderzoeken wij de (bedrijfs)economische vergelijking tussen de inzet van Whole Genome Sequencing (WGS) en andere vormen van moleculaire diagnostiek. We onderzoeken de situatie in 2022 en werken met een toekomstscenario tot 2027, waarin met brede moleculaire diagnostiek een steeds groter aantal targets onderzocht wordt en de kosten van inzet van WGS dalen.

Aanvullend is onderzocht hoe de inzet van WGS kan bijdragen aan het maken van noodzakelijke keuzes in de zorg. Voor het uitrekenen van de impact op het totale Nederlandse zorgsysteem zijn enkele aannames gemaakt. De bedrijfseconomische analyse is de basis voor deze whitepaper maar tegelijkertijd wordt aangesloten bij bestaande debatten en huidige literatuur over positionering en bekostiging van moleculaire diagnostiek en de randvoorwaarden voor realisatie van de opbrengsten.

“Het doet mij altijd veel deugt om te zien dat er zoveel bevlogen mensen in de zorg werken, die elke dag proberen de zorg een beetje beter te maken. Ook tijdens dit project hebben we weer veel van dit soort mensen mogen spreken. Door deze bevlogenheid in het stuk mee te nemen en daarnaast de waarde van WGS in de Nederlandse oncologische zorg zowel kwantitatief als kwalitatief te onderbouwen, denk ik dat we een whitepaper hebben geschreven waar we trots op mogen zijn.” – Wouter van Straaten

Conclusies van de whitepaper

  • Het is wenselijk brede moleculaire diagnostiek (waaronder WGS) vanaf 2025 in te zetten bij nagenoeg alle patiënten met uitgezaaide solide tumoren​
  • Inzet van WGS is in vergelijking met huidige brede moleculaire diagnostiek kosteneffectief vanaf 2024​
  • Inzet van WGS biedt kansen voor forse aanvullende kostenbesparingen in de farmacogenetica en kiembaandiagnostiek​
  • De grootste impact, zowel voor patiënt als voor het zorgsysteem in de oncologie, is de doelmatige inzet van oncologische geneesmiddelen​
  • WGS kan worden ingezet als onderdeel van een lerend zorgsysteem om de zorg structureel te verbeteren​

Concluderend, brede inzet van WGS in de oncologische diagnostiek helpt ons bij het maken van onvermijdelijke keuzes in de zorg.​

​Ben je geïnteresseerd om over dit onderwerp te praten? Neem dan contact op met onze collega’s Rianne Ernst of Wouter van Straaten.

Share
Mijn kracht is om complexe problemen snel te begrijpen en deze daarna samen met collega’s om te zetten in een oplossingsgericht stappenplan.