26-06-2018

Optimaliseer uw ziekenhuislocaties

Heeft uw ziekenhuis meerdere locaties? Dan is de kans groot dat u met locatieoptimalisatie kosten kunt besparen én kwaliteit kunt verhogen.  Zeven tips om dit te realiseren.

1. Definieer locatieprofielen

Een helder profiel per locatie schept extern de juiste verwachtingen én zorgt intern voor een efficiënte organisatie. Differentieer op basis van complexiteit en volume van zorg of kies voor specifieke profilering rond een aantal specialismen of ziektebeelden. Maak echte keuzes: geen compromissen die leiden tot onduidelijkheid of niet-onderscheidende profielen.

2. Ontdubbel beschikbaarheidsfuncties

Vaak kunnen beschikbaarheidsfuncties zoals SEH of IC worden ontdubbeld omdat ze op één of meerdere locaties matig tot slecht bezet zijn. Concentratie leidt tot betere bezetting: goedkoper, maar ook veiliger! Dit zelfde geldt voor avond- en weekendsluiting.

3. Overweeg verhuizing of sluiting

Minder vierkante meters betekent minder kosten. Vooral indien ingrijpend onderhoud of renovatie aanstaande is, kan volledige sluiting, eventueel gevolgd door verhuizing naar een kleiner pand zeer aantrekkelijk zijn. Hier kan zorg optimaal patiëntvriendelijk én efficiënt worden ingericht. Een deel van  het pand een andere bestemming geven is ook een optie.

4. Creëer breed draagvlak

Voor succesvolle locatieoptimalisatie is draagvlak van alle belanghebbenden cruciaal. Betrek medische staf, patiënten, zorg(ondersteunend)personeel en lokale partijen daarom actief in het proces door ze in projectteams te laten meedenken. Luister goed naar wensen en bezwaren. Formeer een stuurgroep met daarin ook medische vertegenwoordiging.

5. Erken emotie, objectiveer impact

Er wordt soms wat zwart-wit gedacht over locatie-optimalisatie, vooral wanneer verhuizing of (gedeeltelijke) sluiting aan de orde is. Erken negatieve emoties (angst) en objectiveer tegelijkertijd de mogelijke impact. Transparantie over voor- en nadelen van verschillende scenario’s kan daarbij helpen. Zeker als u dat ondersteunt met cijfers.

6. Gebruik scenario’s voor besluitvorming

Zorg voor besluitvorming op basis van onderbouwde en doorgerekende scenario’s. Juist door alternatieve oplossingen naast elkaar te zetten, inclusief de feiten van de huidige situatie, kunt u tot  breed gedragen keuzes komen. Dit voorkomt onenigheid door onjuiste beeldvorming over de feitelijke situatie, de organisatorische impact en het bijbehorende financiële plaatje.

7. Communiceer vroegtijdig en veel

Intrappen van een open deur is soms nodig: communiceer, communiceer, communiceer. Ook communiceren over het te volgen proces, zonder dat inhoudelijk veel te melden is, kan veel onrust voorkomen. Transparantie werkt uiteindelijk altijd positief. Door transparantie en persoonlijk contact kunnen sceptische verdedigers veranderen in constructieve meedenkers. Dit geldt voor zorgprofessionals, zorgverzekeraars en gemeenten.

Wilt u weten wat locatie-optimalisatie voor uw ziekenhuis kan betekenen?

Neemt u dan contact op met Aart Willem Saly. Of leest u deze blog over locatie-optimalisatie.

Deze blog is verschenen in Skipr nr. 6 – 2018. 

Share