23-09-2015

Optimaliseren follow-up na kankerbehandeling

Het aantal patiënten met kanker blijft toenemen en de overlevingskansen bij kanker worden steeds groter. Daarmee groeit ook het aantal patiënten in het follow-up traject na oncologische behandeling (nazorg en controle). De follow-up zorg voor deze patiënten is momenteel suboptimaal: het kan beter, persoonlijker, sneller én goedkoper.

Hier ligt een enorme kans voor ziekenhuizen, want juist in de follow-up fase is er voor patiënt, ziekenhuis en maatschappij nog veel winst te behalen. Het is de meest voorspelbare en planbare fase in het oncologisch zorgtraject en nog niet zo geoptimaliseerd als de diagnostiek en de behandeling.

Onduidelijkheid over doel, inhoud en organisatie van de follow-up resulteert in uitloop van spreekuren, lange wachttijden, onnodige inzet van diagnostiek en daarmee onnodig hoge kosten. De patiënt ervaart de effecten van deze tekortkomingen door het hoge aantal bezoeken, lange wachttijd voor uitslagen, weinig persoonlijke aandacht en onduidelijkheid over het proces.

UMC Utrecht

Samen met het UMC Utrecht hebben wij oplossingsrichtingen onderzocht en getoetst aan de behoefte van de patiënten. Vervolgens zijn er verbeterslagen geïdentificeerd en geïmplementeerd. Voor het UMC Utrecht heeft dit een aantal concrete resultaten opgeleverd: 20-25% minder ziekenhuisbezoeken, 50-100% minder ‘slapeloze nachten’, 40-70% minder consulten door de medisch specialist en 20-50% kostenbesparing.

Klik hier voor het openen van de white paper Optimaliseren Follow Up na Kankerbehandeling.

Share