23-09-2015

De helpende held

De Helpende Held. Een mooie titel voor een nieuw avontuur van Suske en Wiske. Met strips heeft het werk van Vintura echter niets te maken. Maar avontuurlijk is het werk dat het Baarnse adviesbureau verricht in de zorgsector wel.

Ga er maar aan staan: alle oncologische activiteiten van twee ziekenhuizen bij elkaar brengen in één nieuwe organisatie.

Regionale samenwerking tussen ziekenhuizen begeleiden. Sneldiagnose en oncologische nazorg verbeteren. Bepalen op welke zorgaspecten een ziekenhuis wil excelleren. Het zijn enkele activiteiten waar Remco Bervoets (partner van Vintura) en zijn collega’s zich dagelijks op richten. En dat in een sector waar elk jaar harder wordt geroepen om meer en beter voor minder geld. Vintura staat daarvoor ziekenhuizen met raad en daad bij op het gebied van strategische vraagstukken, samenwerking en operational excellence.

“De zorgsector is een gereguleerde omgeving. Een sector waarin alleen logisch denken niet volstaat. Je hebt kennis nodig van de sector en van je klanten en hun belangen om tot juiste keuzes te komen en veranderingen succesvol door te voeren. Hoe kan bijvoorbeeld samenwerking tussen ziekenhuizen bijdragen aan een betere toekomst? Wat is de financiële haalbaarheid van strategische keuzes? Vraagstukken waar wij onze klanten bij helpen om een antwoord op te krijgen. Onze rol laat zich hierbij het beste omschrijven als “helpende held” en adviseur. Degene die hen laat uitblinken door onze kennis, ervaring en scherpte te koppelen aan de inhoud van de professionals. Niet door al het werk uit handen te nemen, maar juist door samen tot oplossingen te komen en de organisatie gericht en actief bij het proces te betrekken. Deze verbinding met de klant is onontbeerlijk om duurzame resultaten te kunnen behalen.”

Voor elke adviesopdracht geldt: doe wat jij – in goed overleg met de klant – denkt dat goed is voor de klant.

“De klant en het doel dat hij wil bereiken, staat centraal in onze aanpak en niet andersom. Daarbij draait het om samenwerking vanuit een sterke vertrouwensbasis”, benadrukt Remco die werken bij Vintura beschouwt als a way of life. “Uiteraard is iedereen binnen onze organisatie ook verantwoordelijk om te zorgen voor voldoende opdrachten, maar nooit, echt nooit, ten koste van het belang van onze klanten”, zegt de man die ervan houdt om duidelijk resultaat neer te zetten. Niet voor zijn bedrijf, maar voor de klant. “Ons resultaat is nooit een doel op zich, maar vloeit voort uit de duurzame resultaten die wij voor onze klanten behalen. Hun resultaat is heilig en het gevolg van goede, onderlinge samenwerking. Op die manier bouwen wij met veel succes aan langdurige relaties met onze klanten.”

Wil jij samen met Vintura het avontuur aangaan in de zorg? Kom dan kennis met ons maken. Klik hier voor het openen van de Candidate Pack.

Share