19-05-2021

#29 Peter Nijhuis: “Er gaat veel leed schuil achter te weinig of te late gespecialiseerde wondzorg.”

In deze aflevering spreekt Arno Rutte met Peter Nijhuis. Hij vertelt hoe er veel leed voorkomen wordt door gericht en intensief samen te werken rond patiënten met complexe wonden.

Waar voor een eenvoudige wond een goede verzorging volstaat, is bij complexe wonden veel meer nodig. Vroegtijdig de juiste diagnose door een gespecialiseerde verpleegkundige is cruciaal. Niet alleen verzorgen, maar ook zicht krijgen op het onderliggende lijden, gericht ingrijpen én indien nodig doorverwijzen naar de juiste specialisten. Dat voorkomt soms jarenlange ellende, sociaal isolement, amputaties en zelfs vroegtijdig overlijden.

Peter: “Coördinatie voor patiënten met een complexe wond is het belangrijkst. In plaats van jaren doormodderen met zeer ernstige gevolgen, de juiste zorg op het juiste moment bij de juiste zorgprofessional.”

Luister de podcast nu op je favoriete platform:

Apple podcasts: https://lnkd.in/daw7xgR
Spotify: https://lnkd.in/d8M6Tne
Soundcloud: https://lnkd.in/dFxUSUT

arbeidsmarkt, bekostiging, data, eerste lijn, informatie, innovatie, JZOJP, passende zorg, zinnige zorg, preventie, regionale samenwerking, VBHC, waardegedreven zorg, zorgkosten, zorgpaden, zorgstelsel, zorgverzekeraars

Share
Uitstekende zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar houden in een vergrijzende populatie, dat is mijn missie!