14-04-2017

Bruggink en Vintura organiseren bijeenkomst Value-Based Healthcare in Nederland

Wanneer: 15 juni 2017, 14.00 – 17.30 uur Waar: Zorgverzekeraar ONVZ, Molenweg 66 in Houten

In samenwerking met Bruggink Communicatie en het ministerie van VWS organiseert Vintura op 15 juni een middagbijeenkomst over de stand van zaken m.b.t. Value Based Healthcare (VBHC) in Nederland.

Deze middag bieden wij een overzicht van enkele belangrijke VBHC-initiatieven in Nederland en dagen we de verschillende spelers uit om na te denken over hun rol in de toekomst:

 • Een kort overzicht van succesvolle en veelbelovende VBHC-projecten in Nederland
 • Waarom is VBHC van belang?
 • Wat zijn de opbrengsten van VBHC?
 • Wat zijn de succesfactoren?
 • Waar zitten de verbeterpunten?
 • Wat is de rol van de zorgverlener, zorgverzekeraar en patiënt? Wat is de rol van de industrie bij VBHC en wat zou deze kunnen zijn?

Aan de hand van enkele concrete VBHC-projecten in Nederland willen wij deze middag een gedachtewisseling entameren tussen betrokken stakeholders en overige belangstellenden uit het veld.

Programma VBHC bijeenkomst 15 juni

Middagvoorzitter en gespreksleider, Gérard Klop, partner Vintura.

Korte presentaties van:

 • Samyra Keus, projectleider Value-Based Healthcare OLVG/Santeongroep
 • Dennis van Veghel, directeur Meetbaar Beter
 • Ward Bijlsma, programma manager Kwaliteit Menzis
 • Jan Hazelzet, hoogleraar healthcare & quality Erasmus MC
 • Ad Antonisse, namens Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
 • Peter van Driel, principal government affairs, Medtronic
 • Wouter van de Sande, MT lid directie Markt & Consument ministerie van VWS

Na deze inleidingen zal er een gedachtewisseling plaatsvinden tussen de inleiders onderling, de overige stakeholders bij Value-Based Healthcare en de deelnemers in de zaal.

Wij verwachten ruim 100 deelnemers. Deelname is kosteloos maar het aantal plaatsen nog maar zeer beperkt. 

Share
Ik ga graag samen met de klant en collega’s op zoek naar het echte onderliggende probleem om hierna samen de optimale oplossing te bepalen. Om vervolgens te zorgen dat het ook echt gaat werken.