Value-Based Healthcare

Ons huidige zorgstelsel is niet meer houdbaar en acceptabel. We zullen een wezenlijke verandering moeten doorvoeren om onze zorg duurzaam, betaalbaar en meer patiëntgericht te maken. Het door Michael Porter geïntroduceerde concept van Value-Based Healthcare (VBHC) geeft antwoord op hoe we de zorg anders kunnen organiseren. VBHC pleit voor het meten van waarde, gedefinieerd als geleverde zorguitkomsten afgezet tegen de kosten in de keten, en het vervolgens transparant maken hiervan.

 

HOE KAN VINTURA U HELPEN MET VALUE-BASED HEALTHCARE?

Leven er binnen uw zorgorganisatie een of meerdere van deze vraagstukken op het terrein van VBHC:

  • Ziet u dat de tijd rijp is voor monitoring, sturing en bekostiging op uitkomsten van zorg, zodat kwaliteit ook beloond wordt?
  • Wordt de zorg rondom bepaalde patiëntgroepen nu te versnipperd aangeboden en wilt u ervoor zorgen zoekt u naar de beste manier om binnen uw organisatie en regionaal te zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek?
  • Wilt u in uw ziekenhuis aan de slag met Value-based Healthcare, maar zoekt u naar de beste manier om dit op gang te krijgen door het hele organisatie heen? 

 

Vintura ondersteunt zorginstellingen met dit soort vragen op vier manieren:

1. Bepalen van VBHC strategie en inrichten programma

2. Meetbaar maken van en sturen op uitkomsten

3. Inrichten en organiseren van integrale zorgpaden intern en in de hele zorgketen

4. Komen tot passende afspraken met zorgverzekeraars en hier intern op sturen

 

Vintura ondersteunt u om VBHC te vertalen naar een scherpe visie en ambitie voor uw organisatie. Samen komen we tot de best passende strategische agenda, waarbij Value-based Healthcare geen doel op zich is, maar een bewezen handvat om te komen tot betere patiëntuitkomsten tegen gelijkblijvende of lagere kosten. We zien dat training een belangrijk onderdeel is, om enerzijds bewustzijn te creëren en anderzijds te zorgen voor ambassadeurs die zorgen voor een breed draagvlak in de organisatie. 

 

Binnen VBHC is co-creatie een must. We brengen de relevante stakeholders vanuit verschillende disciplines op een constructieve wijze bij elkaar om functionele silo’s te slechten en tot uitkomstgerichte zorgpaden te komen. Dit betreft zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis, maar we slaan ook een brug naar farma en zorgverzekeraars om gezamenlijk de zorg rond de patiënt te verbeteren en/of te komen tot uitkomstgerichte financiering.

Hoe maak je VBHC behaphaar voor je organisatie? Wat zijn de belangrijkste barrières voor de implementatie van VBHC en hoe kunt u deze overbruggen? Lees dit en meer in “VBHC: samen aan de slag”. Vraag hier het rapport aan.

Hoe start u met de implementatie van VBHC? Maar waar begint u: bij welk ziektebeeld en wie uit uw organisatie betrekt u? Start u met meten of verandert u eerst de organisatie? Start uw implementatie van VBHC met deze drie stappen.

Vintura heeft ervaring met veel verschillende aspecten rondom VBHC. Hier vindt u de verschillende VBHC-projecten die we recentelijk hebben uitgevoerd voor ziekenhuizen en/of de life sciences industrie.

MEER WETEN OVER VALUE-BASED HEALTHCARE IN DE ZORG?

Vintura heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met Value-based Healthcare in de Zorg en met projecten op VBHC strategie, zorgpadontwikkeling, ketensamenwerking, training en contractering. Zie onderstaande projecten voor voorbeelden die we recent hebben uitgevoerd voor verschillende grote ziekenhuizen. Wilt u meer informatie? Neem rechtstreeks contact op met Koen Jansen (kjansen@vintura.com) of bel ons algemene nummer (035 – 54 33 540).

 

MEER Cases value-based healthcare

  • Ontwikkeling strategie topklinisch ziekenhuis / lees verder
  • Optimalisatie zorgpad botmetastases / lees verder
  • Opzet RVE oncologie om versnipperde zorg tegen te gaan / lees verder
  • Optimalisatie van geboortezorg / lees verder
  • Ontwikkeling trainingscurriculum VBHC / lees verder

 

Publicaties value-based healthcare

Principal consultant kjansen@vintura.com

Ik werk graag aan procesoptimalisatie en het stroomlijnen van communicatie. Mijn kracht is dat ik me snel complexe materie eigen kan maken en kan versimpelen. Dit helpt om focus te houden.