12-11-2015

Zijn de processen binnen uw ziekenhuis geoptimaliseerd?

Binnen iedere organisatie kunnen de processen worden verbeterd. Alleen gaat dat niet vanzelf. Theorie en praktijk liggen vaak ver uit elkaar. Vintura hanteert een aantal uitgangspunten dat deze kloof verkleint en de kans op succes vergroot.

De praktijk: uitgangspunten

Het optimaliseren van processen, althans de inhoudelijke kant er van, is niet zo moeilijk. Het is meestal redelijk evident wat er verkeerd gaat en wat er beter kan. De praktische kant, het zorgen dat zaken ook daadwerkelijk anders en beter gaan lopen, dat is veel lastiger. We hanteren een aantal uitgangspunten om de processen daadwerkelijk en duurzaam te verbeteren:

Redeneer vanuit de patiënt

Het belang van de patiënt is wat alle zorgprofessionals bindt. Oplossingen die echte waarde voor de patiënt hebben, zijn sowieso relevant maar kunnen ook op een breed draagvlak rekenen. Betrek patiënten waar mogelijk.

Benader het integraal en multidisciplinair

Het heeft geen zin om over procesoptimalisatie te spreken binnen de grenzen van een afdeling of een vakgebied. Zorgt dat alle relevante partijen meekijken en u echt het hele proces in kaart hebt gebracht. Deeloplossingen zijn lapmiddelen.

Spreek dezelfde taal

We denken het vaak over hetzelfde te hebben, maar dat blijkt zelden waar. Besteed voldoende tijd aan het helder krijgen van definities en begrippen. Dat maakt discussies over oplossingen efficiënt en effectief.

Vertrek Bottom up

Zij die het in het proces zitten, weten beter hoe het werkt dan buitenstaanders of managers. Gebruik de kennis, ervaring en ideeën van ‘de vloer’ om betere, meer haalbare en gedragen oplossingen te vinden.

Wees pragmatisch

100% oplossingen gaat u niet vinden. Implementeer wat mogelijk en haalbaar is. Doe niet alles tegelijk en zet ook zaken uit in de tijd. Houdt rekening met wat de organisatie aan kan.

Wees mensgericht

Uiteindelijk moeten mensen hun gedrag of werkwijze gaan veranderen. Heb vanaf de start oog voor wat mensen kunnen en willen en wat de impact van veranderingen is voor hen. Zorg voor goede communicatie, training en scholing voor alle betrokkenen.

Daag de boel uit

Zaken moeten veranderen. Meepraten helpt niet. Af en toe een goede steen in de vijver gooien is noodzakelijk om nieuwe perspectieven en oplossingen aan te brengen.

Borg uw oplossingen

Nieuwe werkwijzen gaan ook snel verloren als ze niet geborgd zijn. Zorg voor voldoende eigenaarschap en de juiste structuur om nieuwe processen te volgen en verder te optimaliseren in een lerende organisatie.

Zorg voor voldoende positieve energie

Mensen moeten er ook zin in hebben. Creëer structuur en een momentum door strak projectmanagement. Maar zorg ook voor voldoende luchtigheid en beidt ruimte voor zelfreflectie.

Bovenstaande uitgangspunten moeten natuurlijk gecombineerd worden met de juiste analyses, goede procesontwerpen en solide detaillering van alle middelen die er nodig zijn. Maar de praktijk zal altijd weerbarstig blijken als de inhoud en ratio in de aanpak prevaleren.

 Wilt u meer weten over procesoptimalisatie?

Vintura heeft veel ervaring met de implementatie van procesoptimalisatie binnen ziekenhuizen. We zijn zowel sterk in het neerzetten van een theoretisch kader als de uiteindelijke implementatie daarvan. Bovenstaande uitgangspunten komen dan ook allemaal terug in onze aanpak. Wilt u kennis maken met onze aanpak? Neemt u dan contact op met Noël van Oijen.

Share