19-07-2018

Raamwerk prijsafspraken innovatieve medicijnen

White paper 'Towards a constructive dialogue on pharmaceutical pricing'

In de afgelopen jaren hebben farmaceutische bedrijven geëxperimenteerd met het maken van innovatieve prijsafspraken. Ondanks alle inspanningen, worden betalers en farmaceuten het maar lastig eens over wat nu een ‘eerlijke’ prijs is voor een innovatieve behandeling. Er lijkt sprake te zijn van een patstelling en de druk van de publieke opinie neemt toe. Het is daarom tijd dat de betalers en farmaceuten samen gaan werken om win-win oplossingen te vinden, die de belangen van alle stakeholders (farmaceuten, betalers, patiënten en de maatschappij) op eerlijke wijze meenemen.

In deze paper ‘Towards a constructive dialogue on pharmaceutical pricing’ bieden we een raamwerk dat farma en betalers kan helpen bij het opstarten van een gezamenlijke dialoog en het onderzoeken van het gemeenschappelijk belang. De paper geeft antwoord op vragen als:

  • Welke variabelen moeten betalers en farma met elkaar bespreken als ze het eens willen worden over een ‘eerlijke’ prijs?
  • Welke vier stappen kunnen betalers en farma samen doorlopen om tot een gedeeld besluit over de prijs te komen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de belangen van alle stakeholders (patiënt, maatschappij, farmaceut en betalers) worden meegenomen?

Lees de paper ‘Towards a constructive dialogue on pharmaceutical pricing’ voor een antwoord op deze vragen.

Download de paper hier

Wilt u meer leren over prijs-, vergoedings- en Market Access strategiEën?

Klik hier (Engelstalig) voor meer informatie over de vier pijlers van market acces. Wilt u hier mee aan de slag? Neem contact op met Bas Amesz.

Share