05-10-2015

Inspirerende bijeenkomst over Outcomes Management

Afgelopen woensdag bracht Vintura verschillende spelers uit de zorg samen voor een inspirerende bijeenkomst over ‘outcomes management’. Doel was het delen van inzichten en ervaringen en samen onderzoeken wat er nodig is om ‘outcomes Management’ in Nederland  verder te brengen.

Aanwezigen uit de ziekenhuis-, farma- , patiëntvereniging- en zorgverzekeringswereld waren het erover eens dat met ‘outcomes management’ veel winst te behalen valt, zowel voor de patiënt als voor de maatschappij. Het werkelijk op grote schaal toepassen ervan kent echter ook veel uitdagingen. Belangrijke randvoorwaarden voor succes zijn leiderschap, onderling vertrouwen, het gezamenlijk met de patiënt bepalen van uitkomsten, transparantie en een cultuur gericht op leren i.p.v. afrekenen.

vervolg

Als eerste stap spraken we over het delen van ‘best practices’ die, los van de noodzaak direct een financiële opbrengst te realiseren, bedoeld zijn om te inspireren en verbetering bij anderen te stimuleren. Uitgaande van het succes van deze bijeenkomst, wordt er zeker een vervolg gepland.

Wat is outcomes management?

Vintura definieert ‘outcomes management’ als ‘de gezamenlijke inspanning van stakeholders in de gezondheidszorg om overeengekomen uitkomsten van zorg te leveren, meten en bekostigen. Het ultieme doel is de gezondheid en de kwaliteit van leven van de patient te verbeteren door het vergroten van de effectiviteit en meerwaarde van de behandeling en dienstverlening.

meer weten?

Vintura heeft veel ervaring met het opzetten en implementeren van ‘outcomes management’, zowel in de life sciences als in de zorg. Neem voor meer informatie contact op met Casper Paardekooper (life sciences) of Remco Bervoets (zorg).

Share